Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.04.2008 korraldusega nr 91 kehtestatud Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneering (DagoPen OÜ Projektbüroo töö nr 08-02).

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Kärdla vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=223405.