Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 254 tunnistati kehtetuks Kalana sadama ümbruse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 00-33) Külavälja kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kalana sadama ümbruse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 254 tunnistati kehtetuks Kalana sadama ümbruse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 00-33) Külavälja kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 255 tunnistati kehtetuks Kaeviku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 07-121) Liivaluite kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kaeviku kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 255 tunnistati kehtetuks Kaeviku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 07-121) Liivaluite kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 253 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.12.1996 korraldusega nr 307 kehtestatud Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering Aia...

Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 253 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.12.1996 korraldusega nr 307 kehtestatud Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering Aia...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 252 tunnistati kehtetuks Metsakuusiku detailplaneering (ENTEC AS töö nr 529/01) Viktoria tee 6 kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Metsakuusiku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 252 tunnistati kehtetuks Metsakuusiku detailplaneering (ENTEC AS töö nr 529/01) Viktoria tee 6 kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 222 tunnistati kehtetuks Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-73). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal...

Luukase kinnistu 1 maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 222 tunnistati kehtetuks Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-73). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 221 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 02-11). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 221 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 02-11). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk,...

Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk,...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi...

Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 187 tunnistati osaliselt kehtetuks Ülendi küla Räägu kinnistu detailplaneering kohustusliku harjajoone suuna nõude osas. Ülejäänud osas jäi...

Ülendi küla Räägu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 187 tunnistati osaliselt kehtetuks Ülendi küla Räägu kinnistu detailplaneering kohustusliku harjajoone suuna nõude osas. Ülejäänud osas jäi...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Allika tn 24 maaüksuse detailplaneering Allika tn 22 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering...

Kärdla linna Allika tn 24 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Allika tn 24 maaüksuse detailplaneering Allika tn 22 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik elamukruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavalitsuse...

Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik 1 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik elamukruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavalitsuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 28.2.2005 otsusega nr...

Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 28.2.2005 otsusega nr...

Hiiumaa Vallavolikogu 21. novembri 2019 otsusega nr 165 tunnistati osaliselt kehtetuks Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneering Kõuekandle kinnistu osas (katastritunnus...

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21. novembri 2019 otsusega nr 165 tunnistati osaliselt kehtetuks Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneering Kõuekandle kinnistu osas (katastritunnus...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 160 tunnistati osaliselt kehtetuks Kalana küla Vajaku maaüksuse detailplaneering abihoonete kohustusliku harjajoone suuna osas. Detailplaneeringu...

Kalana küla Vajaku maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 160 tunnistati osaliselt kehtetuks Kalana küla Vajaku maaüksuse detailplaneering abihoonete kohustusliku harjajoone suuna osas. Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 147 tunnistati osaliselt kehtetuks Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneering Rahu tn 2b kinnistu osas. Ülejäänud osas...

Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 147 tunnistati osaliselt kehtetuks Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneering Rahu tn 2b kinnistu osas. Ülejäänud osas...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 94 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Lõuka kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12-38) vastavalt lisatud...

Vahtrepa küla Lõuka kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 94 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Lõuka kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12-38) vastavalt lisatud...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 96 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 10-50) Jaagu kinnistu osas....

Paluküla Jaagu kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 96 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 10-50) Jaagu kinnistu osas....

Hiiumaa Vallavolikogu 21. juuni 2018 otsusega nr 71 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 28. mai 2001 otsusega nr 226 kehtestatud Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistute detailplaneering...

Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21. juuni 2018 otsusega nr 71 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 28. mai 2001 otsusega nr 226 kehtestatud Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistute detailplaneering...

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 38 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 22. jaanuari 2001 otsusega nr 197 kehtestatud Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 (käesoleval hetkel...

Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 38 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 22. jaanuari 2001 otsusega nr 197 kehtestatud Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 (käesoleval hetkel...