Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 205 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Käina mnt 14, 16 ja Väike-Liiva tn 6 kinnistute detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi planeeringuga ei lahendatud.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=187077.