Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 221 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Sadama tn 25 ja 27 kruntide detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 02-11). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=193941.