Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 83 võeti vastu Orjaku küla Mäeella maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 83 võeti vastu Orjaku küla Mäeella maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 82 võeti vastu Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2021D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu...

Kalana küla Jundomaaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 82 võeti vastu Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2021D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 73 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02).  Planeeringuala suurus on...

Kärdla linna Sadama tn 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 73 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02).  Planeeringuala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 592 võeti vastu Tärkma külas asuva Tümpsu kinnistu (17501:004:0254) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha . Detailplaneeringu...

Tümpsu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 592 võeti vastu Tärkma külas asuva Tümpsu kinnistu (17501:004:0254) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha . Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 72 võeti vastu Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Rambi ja Murula detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 72 võeti vastu Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 74 võeti vastu Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-01). Planeeringualana  mõistetakse...

Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 74 võeti vastu Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-01). Planeeringualana  mõistetakse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 578 võeti vastu Hiiumaa valla Soonlepa külas asuva  Mamma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). ...

Soonlepa külas asuva Mamma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 578 võeti vastu Hiiumaa valla Soonlepa külas asuva  Mamma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 60 võeti vastu Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 60 võeti vastu Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 03.08.2022 korraldusega nr 496 võeti vastu Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 03.08.2022 korraldusega nr 496 võeti vastu Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 456 võeti vastu Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö...

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 456 võeti vastu Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Jausa küla Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Jausa küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 291 võeti vastu Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-32). Planeeringu esialgne...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 291 võeti vastu Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-32). Planeeringu esialgne...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 48 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Uus tn 12  maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14).  Planeeringuala suurus on 4218...

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 48 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Uus tn 12  maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14).  Planeeringuala suurus on 4218...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 273 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa külas asuva  Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18).  Planeeringuala suurus...

Hellamaa küla Huusi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 273 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa külas asuva  Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 180 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). Sama korraldusega...

Rannaõue detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 180 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). Sama korraldusega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 160 võeti vastu Hiiumaa valla Pühalepa külas asuva  Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127).  Planeeringuala...

Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 160 võeti vastu Hiiumaa valla Pühalepa külas asuva  Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 129 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). ...

Rannaõue detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 129 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 83 võeti vastu Hiiumaa valla Puliste külas asuva  Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29).  Planeeringuala suurus...

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 83 võeti vastu Hiiumaa valla Puliste külas asuva  Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29).  Planeeringuala suurus...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5