Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Jausa küla Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Jausa küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 291 võeti vastu Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-32). Planeeringu esialgne...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 291 võeti vastu Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-32). Planeeringu esialgne...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 48 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Uus tn 12  maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14).  Planeeringuala suurus on 4218...

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 48 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Uus tn 12  maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14).  Planeeringuala suurus on 4218...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 273 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa külas asuva  Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18).  Planeeringuala suurus...

Hellamaa küla Huusi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 273 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa külas asuva  Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 180 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). Sama korraldusega...

Rannaõue detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 180 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). Sama korraldusega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 160 võeti vastu Hiiumaa valla Pühalepa külas asuva  Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127).  Planeeringuala...

Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 160 võeti vastu Hiiumaa valla Pühalepa külas asuva  Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 129 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). ...

Rannaõue detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 129 võeti vastu Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 83 võeti vastu Hiiumaa valla Puliste külas asuva  Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29).  Planeeringuala suurus...

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 83 võeti vastu Hiiumaa valla Puliste külas asuva  Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 58 võeti vastu Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 21-36). Detailplaneeringu eesmärk on Ada...

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 58 võeti vastu Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 21-36). Detailplaneeringu eesmärk on Ada...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldusega nr 39 võeti vastu Hiiumaa valla Palukülas asuva  Metsumbaia kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-12).  Planeeringuala suurus on...

Palukülas Metsumbaia kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldusega nr 39 võeti vastu Hiiumaa valla Palukülas asuva  Metsumbaia kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-12).  Planeeringuala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldusega nr 21 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Mare õu kinnistu detailplaneering (Nasa OÜ töö).  Planeeringuala suurus on 19966 m²....

Vahtrepa külas Mare õue kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldusega nr 21 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Mare õu kinnistu detailplaneering (Nasa OÜ töö).  Planeeringuala suurus on 19966 m²....

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.12.2021 korraldusega nr 727 võeti vastu Paope küla Valve maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 21-06). Detailplaneeringu eesmärk on Valve...

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.12.2021 korraldusega nr 727 võeti vastu Paope küla Valve maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 21-06). Detailplaneeringu eesmärk on Valve...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 21 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa küla Andro  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-17).  Planeeringuala suurus on ca 1,98...

Hellamaa küla Andro kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 21 võeti vastu Hiiumaa valla Hellamaa küla Andro  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-17).  Planeeringuala suurus on ca 1,98...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 255 võeti vastu Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 19-40). Detailplaneeringu lahendus näeb...

Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 255 võeti vastu Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 19-40). Detailplaneeringu lahendus näeb...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 256 võeti vastu Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-41). Detailplaneeringu lahendus näeb...

Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 256 võeti vastu Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-41). Detailplaneeringu lahendus näeb...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 273 võeti vastu Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-36). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega nr 273 võeti vastu Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-36). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 220 võeti vastu Kaleste küla Mäekolli maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-15). Detailplaneeringu lahendus...

Kaleste küla Mäekolli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 220 võeti vastu Kaleste küla Mäekolli maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo töö nr 20-15). Detailplaneeringu lahendus...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 245 võeti vastu Hiiumaa valla Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08). ...

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 245 võeti vastu Hiiumaa valla Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08). ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4