Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Teade Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu kohta

Kõrgessaare Osavalla Valitsus teatab, et Tahkuna küla Põhjanurga maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 1 kirjalik arvamus.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17. oktoober kell 15.00 Kõrgessaare Osavalla Valitsuse majas.