Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 118 võeti vastu Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Lepiku küla Laiametsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 118 võeti vastu Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Planeeringuala hõlmab...

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Planeeringuala hõlmab...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku küla Ristiku maaüksust...

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku küla Ristiku maaüksust...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 100 võeti vastu Hindu külas asuva Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut....

Raima detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 100 võeti vastu Hindu külas asuva Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut....

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.12.2022 korraldusega nr 745 võeti vastu Hiiumaa valla Heltermaa külas asuva  Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56).  Planeeringuala suurus...

Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.12.2022 korraldusega nr 745 võeti vastu Hiiumaa valla Heltermaa külas asuva  Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 693 võeti vastu Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). Detailplaneeringu eesmärk on Uue-Jaagu...

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 693 võeti vastu Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). Detailplaneeringu eesmärk on Uue-Jaagu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 695 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27).  Planeeringuala suurus...

Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 23.11.2022 korraldusega nr 695 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27).  Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 83 võeti vastu Orjaku küla Mäeella maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 83 võeti vastu Orjaku küla Mäeella maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 82 võeti vastu Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2021D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu...

Kalana küla Jundomaaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr 82 võeti vastu Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2021D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 73 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02).  Planeeringuala suurus on...

Kärdla linna Sadama tn 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 73 võeti vastu Hiiumaa valla Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02).  Planeeringuala suurus on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 592 võeti vastu Tärkma külas asuva Tümpsu kinnistu (17501:004:0254) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha . Detailplaneeringu...

Tümpsu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 592 võeti vastu Tärkma külas asuva Tümpsu kinnistu (17501:004:0254) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha . Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 72 võeti vastu Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Rambi ja Murula detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 72 võeti vastu Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 74 võeti vastu Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-01). Planeeringualana  mõistetakse...

Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 74 võeti vastu Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-01). Planeeringualana  mõistetakse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 578 võeti vastu Hiiumaa valla Soonlepa külas asuva  Mamma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). ...

Soonlepa külas asuva Mamma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 578 võeti vastu Hiiumaa valla Soonlepa külas asuva  Mamma maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 60 võeti vastu Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 60 võeti vastu Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 03.08.2022 korraldusega nr 496 võeti vastu Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 03.08.2022 korraldusega nr 496 võeti vastu Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr...

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 456 võeti vastu Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö...

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

PlanS § 135 lõike 6 kohaselt teavitatakse teid, et Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 456 võeti vastu Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Jausa küla Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Jausa külas asuva Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha,...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Jausa küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Jausa külas asuva Pärdi, katastritunnusega 17502:001:0227, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistut. ...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 50 võeti vastu Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta20
of 6