Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 130 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Tooma  katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04).  Planeeringuala suurus on ca...

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 130 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Tooma  katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04).  Planeeringuala suurus on ca...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 236 võeti vastu Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste...

Valgu küla Lauda ja Pulli katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 236 võeti vastu Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.3.2019 korraldusega nr 193 võeti vastu Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0555) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-07)....

Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.3.2019 korraldusega nr 193 võeti vastu Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0555) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-07)....

Käina Osavalla Valitsus teatab, et Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist ...

Orjaku küla Otsa detailplaneeringu avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus teatab, et Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist ...

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.12.2018-14.01.2019, esitati 3 isiku poolt...

Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringusse paranduste ja täienduste sisseviimine

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.12.2018-14.01.2019, esitati 3 isiku poolt...

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 18. märtsist kuni 17. aprillini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal...

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 18. märtsist kuni 17. aprillini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 113 kuulutati välja Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha....

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 113 kuulutati välja Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha....

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 3 kirjalikku ettepanekut. ...

Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Pühalepa Osavalla Valitsus teatab, et Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta 3 kirjalikku ettepanekut. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 8 „Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Härma külas asuva Maasi katastriüksuse...

Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 8 „Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Härma külas asuva Maasi katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 118 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 118 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha....

Hiiumaa Vallavalitsus võttis 09.01.2019 korraldusega nr 9 „Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." vastu Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel...

Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsus võttis 09.01.2019 korraldusega nr 9 „Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." vastu Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha....

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha....

Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 110 võeti vastu Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-45). ...

Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 110 võeti vastu Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-45). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 93 võeti vastu Hiiumaa valla Salinõmme küla Lepametsa  katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).  Planeeringuala...

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 93 võeti vastu Hiiumaa valla Salinõmme küla Lepametsa  katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).  Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 662 võeti vastu Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:2732) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta...

Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 662 võeti vastu Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:2732) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 610 kuulutati välja Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha....

Kukka külas Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 610 kuulutati välja Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha....

Hiiumaa Vallavalitsuse 27. juuni 2018 korraldusega nr 493 võeti vastu Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060, pindala 7376 m²) detailplaneering. ...

Samaaria maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27. juuni 2018 korraldusega nr 493 võeti vastu Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060, pindala 7376 m²) detailplaneering. ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Salinõmme küla Lepametsa (63902:001:1541) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 11. maist kuni 11. juunini Pühalepa osavalla valitsuses aadressiga Vallamaja,...

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Salinõmme küla Lepametsa (63902:001:1541) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 11. maist kuni 11. juunini Pühalepa osavalla valitsuses aadressiga Vallamaja,...

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200)...

Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200)...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 3