Külastajale: olmejäätmete ära andmise võimalus

Hiiumaa vald pakub Hiiumaa külastajatele sel suvel kuni septembri lõpuni mugavat olmeprügist vabanemise võimalust – sel aastal pilootprojektina ja esimesena Eestis.  

Hiiumaa jäätmejaam tellis ASilt Dagöplast oranžid, Hiiumaa kaardi ja äraandmisvõimaluste infoga 25-liitrised prügikotid, mida saab osta COOP Hiiumaa poodidest hinnaga 1 euro ja 70 senti. Need on eelmakstud prügikotid, mille ostuhind sisaldab olmeprügi käitlemist.  

Kotte saab ära anda Hiiumaa videovalvega jäätmepunktides, kuhu on paigaldatud erimärgisega ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Neisse spetsiaalsetesse olmejäätmete konteineritesse on lubatud panna jäätmeid vaid eelmakstud kotiga.  

Külastajatel on võimalik olmejäätmeid ära anda ka oma majutuskohas, RMK puhkealadel ja turismiobjektide juures.

Tuletame meelde, et Eestis on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik. 

Olmejäätmeid saab eelmakstud kotiga ära anda: 
Emmaste – Ollima  
Käina – Mäe plats  
Kõrgessaare – VAK Tööstuse teel 
Kärdla – Leigri väljak 
Pühalepa – Suuremõisa 
Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas lahtiolekuaegadel E–R kl 9–17 ja L kl 10–14.

Jäätmepunktide kaart

Jäätmete liigiti kogumine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sortimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Eesti on võtnud endale eesmärgiks, et alates aastast 2020 tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 % kodumajapidamisest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ning ka muudest liigiti kogutud jäätmetest, mis pärinevad kodumajapidamisest või mõnest muust alllikast. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast on siinkohal üle räägitud veel kõik olulised nõuded, mida elanikud ja korteriühistud arvestama peavad

Mida peab teadma eramu või ridamaja omanik?

Eramu ja ka ridaelamu omanik saab hankida endale tasuta pakendikonteineri, samuti kompostikorvi.
Uue jäätmekorralduse alusel saab soovi korral kinnistupõhiselt ära anda puhast pakendit, biojäätmeid ning ettetellimisel suurjäätmeid.
Liigiti kogutud pakendit saab viia ka pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Alates 2020 aasta mai kuust jääb Hiiumaale 21 avalikke pakendipunkti.

Konteineri saamise eelduseks on korteriühistu sõlmitud liigiti ära andmise jäätmeveo leping ASiga Eesti Keskkonnateenused. Konteineri broneerimiseks ja saamiseks palume kontakteeruda Kärdla osavalla sekretäriga aadressil merilin.must@hiiumaa.ee või telefonil 463 6082.
 


Palun pea meeles:  

 • pakendikonteineritesse sobivad ainult tootest tühjad pakendid,  

 • viska pakend konteinerisse läbipaistva kotiga või vala pakend kotist konteinerisse ning viska kott tühjana samasse konteinerisse – sedasi toimides mahub pakendijäätmeid konteinerisse kõige rohkem ja sorteerimisjaamas on kohe näha, millega tegu.

Korraldatud jäätmeveo raames klaaspakendit segapakendi hulka panna ei tohi, sest jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud klaas rikuks muu pakendi. 

jäätmed pakendjäätmed bio

jäätmed olme

Hiiumaal on 21 avalikku pakendipunkti.

Segapakend ehk plastpakend, metallpakend, joogikartong:

 • tarbe- ja toidukauba plastpakend, näiteks jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi-, majoneesi-, šampoonipudelid, 

 • metallist konservpakendid, nt konservikarbid,  

 • alumiiniumist ja plekist joogipakendid,  

 • toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned,  

 • kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid, nn tetrapakendid.  

Papp- ja paberpakendi konteinerisse sobivad:  

 • pappkastid ja -karbid, 

 • paberist pakendid, 

 • lamineerimata kartong,  

 • lainepapp. 

Paber- ja kartongpakend kogutakse ühes konteineris koos segapakendiga ainult juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses ei ole eraldi paber- ja kartongpakendi kogumise konteinerit. Seega kõigis meie jäätmepunktides tuleb papp- ja paberpakend panna selleks ette nähtud konteinerisse. 

Klaaspakendi konteinerisse sobivad:

 • värvilisest ja ilma värvita klaasist pudelid ja purgid, näiteks ilma kaane ja korgita pudelid, alkohoolsete jookide pudelid, klaaspurgid.  

Korgid sobivad plast-, metallpakendi, joogikartongi konteinerisse.

Kasutuskõlbmatu tekstiili konteinerisse sobivad:

 • vanad määrdunud, katkised, kasutuskõlbmatud riided. 

Vanapaberi konteinerisse sobivad:  

 • ajalehed, ajakirjad,  

 • kataloogid ja reklaammaterjalid, 

 • vihikud, joonistus- ja kirjapaber,  

 • kileta ümbrikud,  

 • vanad raamatud, pakkepaber ja muu kuiv ning puhas paber.

Aia ja pargijäätmed  niidetud rohi, kokku riisutud lehed ja oksad, rohimisjäätmed. Aia- ja pargijäätmed võib komposteerida oma kinnistul või kui seda ei soovita ja/või jäätmete kogus on suur, tuleb need toimetada Hiiumaa jäätmejaama.

Biolagunevad jäätmed  köögi- ja toidujäätmed ning kõik muud jäätmed, mida on võimalik kompostida. 

Biojäätmeid ei pea ka ära andma, vaid võib mugavalt koduaias aiamaa ja peenarde jaoks kompostida.

Ohtlikud jäätmed, probleemtoodete jäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmed kuuluvad ohtlike jäätmete klassi, nende ära andmise kohta loe täpsemalt siit.

Ohtlikud jäätmed – vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid jms.
Probleemtoodete jäätmed  akud, patareid, romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad.

Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia Hiiumaa jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale.
Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.

Ohtlike jäätmete põletamine on keelatud!

 

Mida peab teadma eramu või ridamaja omanik?

Eramu ja ka ridaelamu omanik saab hankida endale tasuta pakendikonteineri, samuti kompostikorvi.
Uue jäätmekorralduse alusel saab soovi korral kinnistupõhiselt ära anda puhast pakendit, biojäätmeid ning ettetellimisel suurjäätmeid.
Liigiti kogutud pakendit saab viia ka pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Alates 2020 aasta mai kuust jääb Hiiumaale 21 avalikke pakendipunkti.

Konteineri saamise eelduseks on korteriühistu sõlmitud liigiti ära andmise jäätmeveo leping ASiga Eesti Keskkonnateenused. Konteineri broneerimiseks ja saamiseks palume kontakteeruda Kärdla osavalla sekretäriga aadressil merilin.must@hiiumaa.ee või telefonil 463 6082.
 

Mida peab teadma korterelamu elanik ja ühistu?

Ka kortermaja elanikud saavad liigiti jäätmeid koguda. Korteriühistutel on võimalik korraldatud jäätmeveo raames oma majade juurest ära anda lisaks segaolmejäätmetele ka segapakendit ja biojäätmeid.  

Ka korteriühistud saavad vallalt tasuta erineva suurusega konteinereid, samuti on vald valmis konteinerid Teile kohale tooma. 

Konteineri saamise eelduseks on korteriühistu sõlmitud liigiti ära andmise jäätmeveo leping ASiga Eesti Keskkonnateenused. Konteineri broneerimiseks ja saamiseks palume kontakteeruda Kärdla osavalla sekretäriga aadressil merilin.must@hiiumaa.ee või telefonil 463 6082. 

Loe rohkem jäätmete liigiti ära andmisest ja keskkonna hoidmisest valla kodulehelt:  https://vald.hiiumaa.ee/jaatmemajandus

 Kasutage Hiiumaa jäätmejaama!

Mida teevad pakendiorganisatsioonid?

Pakendiorganisatsioonid – OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon – on kohustatud paigaldama piisaval hulgal pakendikonteinereid ja neid tühjendama.

Omavalitsuse esindaja on Tambet Toomemäe, tel 5347 1741

Ettepanekud esitada e-post: tambet.toomemae@hiiumaa.ee

Mida teeb Hiiumaa vald?

Valla kohustuseks on jäätmekäitluse tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete veo rakendamine ning inimeste igakülgne informeerimine. Jäätmealaste küsimustega palume julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialisti poole. 

PAKENDIJÄÄTMETE-SORTIMISJUHEND.