Kärdla kool

Kärdlase ehitatakse uus koolihoone, mis on praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile: 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale.   

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäevastele vajadustele. Lammutatakse hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks.

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  


 

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:

Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk

Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)

Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)

Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)

Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk

Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor

Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva

Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter

Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš

Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren

Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 Kärdla kooli põhiprojekt

Arhitektuurivõistluse võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1. koht ASUM

2.-3. koht KOOLI PÕIK

2.-3. koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Vaata ka seotud uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikooli ehitustööd on alanud

Kärdla põhikooli uue hoone ehitus praeguse koolimaja õuealal on alanud ning tööd kulgevad graafikus.  

Kooli praegune õppehoone antakse ehitajale OÜ Ehitus5ECO üle 1. märtsil 2022 ja seejärel jätkuvad seal juba lammutustööd, et uue hoone ehitusele ruumi teha. 

Kärdla põhikooli majandusjuhataja Andre Kroon ütles, et kolimisega tuleb algust teha veebruari teisest poolest.  

"Kool on alustanud plaani koostamisega, kuidas õppetööd kevadel läbi viia. Hea on see, et meil on ettevalmistusteks aega neli kuud," kinnitas direktor Margit Kagadze. 

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm lisas, et vallavalitsus ja kool valmistuvad juba varakult, et uus koolimaja õigeks ajaks valmis saaks: "Ehitusplaanid oleme sättinud nii, et õppetöö uues hoones algaks 1. septembril 2022. Loodame, et heitlik ehitusturg ja materjalide tarneraskused meie plaani segama ei hakka." 

Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused luuakse 2490 ruutmeetril. Uus koolimaja on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele ja 60 töötajale.     

Kärdla põhikooli arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduseni jõuti arhitektuurikonkursiga 2019. aastal. Võitjaks osutus arhitektibüroo Arhitekt Must võistlustööga „Asum".  Maastikuarhitektuurse lahenduse töötas välja Kino Maastikuarhitektid ning sisearhitektuurse T43 Sisearhitektid.