Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Osaühing SERVIK keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet saatis KeÜS (edaspidiKeÜS) § 43 lõike 1 kohaselt Hiiumaa Vallavalitsusele tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Osaühingu SERVIK esitatud keskkonnaloa taotluse.

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad veeloa menetlemise algatamine

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Pärna külas Sadama kinnistul (katastritunnus 17501:003:0086; registriosa nr 444533) Sõru...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...

Malvaste karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083; aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise...

Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/324485 muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Hiiu Mets OÜ õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Direct Consulting (registrikood 10575472) 21.10.2019 taotluse³ veeloa saamiseks Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali...

ASi Direct Consulting veeloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Direct Consulting (registrikood 10575472) 21.10.2019 taotluse³ veeloa saamiseks Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali...

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

ASi Dagöplast õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....