Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Aquavit OÜ keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Aquaviit OÜ (registrikood 12546997, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla, Anderssoni tehase, 92219) esitatud keskkonnaloa nr L.VV/331563 muutmise taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 08.09.2023. Ettevõttele on antud tähtajatu keskkonnaluba nr L.VV/331563 vee erikasutuseks ning ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist, et lisada loa alusel lubatud tegevuste hulka jäätmete taaskasutamine. Ettevõtte käitluskoht asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Lehtma külas Anderssoni tehase (katastritunnus 39201:004:0289) kinnistul. Ettevõte kavandab käitluskohas plastijäätmete sortimist ja ringlussevõttu ning puidujäätmete sortimist ja põletamist energia saamiseks. Aastas plaanitakse käidelda kuni ca 6400 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 130 tonni jäätmeid. Kogu jäätmekäitlus toimub kinnistes hoonetes. Ettevõttel on varasemalt olnud samaks tegevuseks jäätmeluba nr L.JÄ/330029 kehtivusega kuni 19.12.2022.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS