Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Eesti Keskkonnateenused AS esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva.
Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba tavajäätmete kogumiseks, sortimiseks,
ümberpakkimiseks ja ladustamiseks. Jäätmekäitluskoht asub aadressidel Hiiu maakond,
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Väike-Sadama tn 1a (katastritunnus 37101:003:0024) ja VäikeSadama tn 1b, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond (katastritunnus 37101:003:0023).

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav aadressil:
https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=12824&application_id=1006642