Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Kalana sadama keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet võttis menetlusse SA Hiiumaa Sadamad 29. märtsil esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.  

Keskkonnaluba nr L.VV/332404 on antud varasemalt ehk 15.02.2019 korraldusega nr 1-3/19/259 „Vee erikasutusloa andmine" Ristna jahisadama (ehk Kalana jahisadama, aadressiga Kalana küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, katastritunnus 39201:001:0587; koordinaadid X: 6533045, Y: 388215) faarvaatri (4000 m³) ja akvatooriumi (5800 m³) süvendamiseks, süvenduspinnase kaadamiseks Kõpu kaadamisalale ning tahkete ainete paigutamiseks mahus kuni 80 m³.  

Keskkonnaloa muutmistaotluse kohaselt kavandatakse sadamabasseinis ja faarvaatris ühtlase sügavuse (-3,0 m) saavutamiseks süvendustöid kogumahus 22 700 m³ ning sadamarajatiste lõpuni ehitamiseks on vajalik paigutada vette tahkeid aineid kogumahus 3 800 m³. Lisaks, soovitakse akvatooriumi süvendustöid teostada sulgedes ajutise tammiga akvatoorium ning vähendada mürarikaste tööde keeluaega vahemikule 15.06.-15.08.  

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-119656, dokument nr T-KL/1010527-2.   

Lisateave: Keskkonnaamet. Roheline 64, Pärnu 80010. Tel 662 5999. Faks 680 7427. E-post: info@keskkonnaamet.ee,  www.keskkonnaamet.ee. Registrikood 7000865. 

Foto: www.puhkaeestis.ee