Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

OÜ Hiiu Autotrans keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte OÜ HIIU AUTOTRANS (registrikood:
10366083, aadress: Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, Eesti) 18.11.2021 esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/334045, kehtivusega kuni 30.12.2024, muutmise taotluse nr T/KL-1010393. Ettevõte tegeleb Sõnajala 11 sorteerimisjaam (aadress: Sõnajala tn 11h ja Sõnajala tn 11i, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond; katastritunnused vastavalt 37101:010:0004 ning 37101:010:0240) romusõidukite demonteerimisega, tavajäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisega ning ladustamisega.
Ettevõte soovib:
•            korrigeerida (üldjuhul vähendada) käideldavate jäätmete (kogumine; demonteeritavate romusõidukite koguste vähendamine) koguseid;
•            täpsustada üheaegselt ladustatavaid jäätmekoguseid.
Ettevõttel on lubatud ladustada territooriumil (sh hoones sees) kokku 40 tonni jäätmeid
Kuni 30.12.2024. Ettevõte soov on suurendada üheaegselt ladustatavate jäätmete koguseid kuni
91 tonnini. Ettevõtte taotleb muuta keskkonnaluba nr L.JÄ/334045 tähtajatuks loaks.
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-116062,
dokument nr DM-116062-10 all.