Energia- ja kliimakava

„Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030" keskendub kliimamõjude leevendamisele ning toob välja vajaduse ja tegevused kliimakohanemiseks.

Kava võtab kokku erinevate valdkondade tegevused: energiajuhtimine, hoonete haldus, energia tarbimine, elamumajandus, transport, soojuse tootmine ja jaotamine, taastuvenergia tootmine. Lisaks käsitletakse kavas elanike teadlikkuse tõstmist, kaasamist ning era- ja avaliku sektori tegevusi.

Hiiumaa vallavolikogu võttis Hiiumaa energia- ja kliimakava vastu 18. märtsil 2021. Kava koostas MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur.