Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 000 eurot.

Taotlusvoor avatakse 15. mail 2020 ja taotluste esitamise tähtpäev on 15. juuni 2020 kell 16.30.

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 30. september 2021.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee, märksõna: TUR20 toetusvoor.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Hiiu maakonnas on alates 2018. aastast Hiiumaa vallavalitsus.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, telefon 5345 9558

 

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Kogukondliku turvalisuse 2018-2020 maakondlike toetusvoorude üldtingimused

Kogukondliku turvalisuse 2020 Hiiumaa taotlusvooru üldtingimused

Hindamismetoodika

Taotlusvorm 2020

Eelarvevorm 2020

 

2015.–2019. a taotluste kokkuvõtte leiate lehe allosast seotud failide realt.