Koolid

Käina Kool

Aadress: Hiiu mnt. 4, 92101Käina

Direktor: Ermo Mäeots

E-post: kool@tiksimkaina.edu.ee 

Telefon: 501 9113

E-post: kool@tiksimkaina.edu.ee

Kodulehekülg: www.kaina.edu.ee

Käina Kooli põhimäärus

 

Kärdla Kool

Aadress: Uus tn 4, 92413 Kärdla

E-post: margitkagadze@kardla.edu.ee

Telefon: 463 2206, 5347 4137

E-post: kool@tiksimkardla.edu.ee

Kodulehekülg: www.kardla.edu.ee

Kärdla Kooli põhimäärus

 

Lauka Põhikool

Aadress: Käina tee 27, 92201 Lauka küla

Direktor: Anneli Sadam

Telefon: 469 3718

E-post: laukakool@gmail.com

Kodulehekülg: www.lauka.edu.ee

Lauka Põhikooli põhimäärus

Arengukava

 

Emmaste Põhikool

Aadress: 92001 Emmaste küla

Direktor: Anneli Sadam

E-post: anneli.sadam@emmaste.edu.ee

Telefon: 469 5247, 5345 3256

E-post: kool@emmaste.edu.ee 

Koduleht: www.emmaste.edu.ee

Emmaste Põhikooli põhimäärus

 

Palade Põhikool

Aadress: 92301 Palade küla

Direktor: Antti Leigri

E-post: antti.leigri@tiksimgmail.com

Telefon: 469 4419

E-post: kool@tiksimpalade.edu.ee

Kodulehekülg: www.palade.edu.ee

Palade Põhikooli põhimäärus

 

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool

Aadress: 92302 Suuremõisa küla

Direktor: Antti Leigri

E-post: antti.leigri@tiksimgmail.com

Telefon: 469 4210

E-post: yld@tiksimsuurem.edu.ee

Kodulehekülg: www.suurem.edu.ee

Suuremõisa Lasteaed- Põhikool põhimäärus

 

 

Hiiumaa Gümnaasium

Aadress: Uus 4, 92413 Kärdla

Direktor: Ivo Eesmaa

E-post: eesmaa@tiksimhiig.edu.ee

Telefon: 469 4250

E-post: kool@tiksimhiig.edu.ee

Kodulehekülg: www.hiig.edu.ee

Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus
 

Hiiumaa Ametikool

Aadress: Lossi 1, 92302 Suuremõisa küla

Direktor: Ivo Eesmaa

E-post: ivo.eesmaa@tiksimhak.edu.ee

Telefon: 469 4391; 5647 1544

E-post: hiiumaa.ametikool@tiksimhak.edu.ee

Kodulehekülg: http://hak.edu.ee

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus

 

Hiiumaa Vabakool

Aadress: Päikese/1, Kõpu, 92212

Juhataja kohusetäitja: Kadri Toodo

E-post: info@hiiumaavabakool.ee

Telefon: +372 5322 9323

Kodulehekülg: https://www.hiiumaavabakool.ee/