Hiiumaa valla kriisikomisjoni koosseis

Hiiumaa valla kriisikomisjon on alatine komisjon kriiside reguleerimiseks Hiiumaal. 

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja, tel 5568 1641

Komisjoni aseesimees Hiiumaa vallavalitsuse ühistranspordi spetsialist Piret Sedrik, tel 505 5593

Emmaste osavalla esindaja Pilvi Post, asendusliige Joosep Niit

Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, asendusliige Riho Rahuoja

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, asendusliige Tõnu Koppel

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, asendusliige Toomas Vannas

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, asendusliige Argo Valgma

Politsei- ja piirivalveameti Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp, asendusliige Gea Salumaa

Päästeameti Lääne päästekeskuse Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma, asendusliige Martin Kõmmus

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht, liikluskorraldaja Marika Koppel

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm, asendusliige Tõnis Laanemäe

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Andres Välli, asendusliige Velvo Barinov

Vee-ettevõtja ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel

Riigisadamate esindaja, ASi Saarte Liinid esindaja Riho Sõrmus

 

Hiiumaa valla uudised, mis on seotud koroonakriisiga