Hiiumaa valla kriisikomisjoni koosseis

Hiiumaa valla kriisikomisjon on alatine komisjon kriiside reguleerimiseks Hiiumaal. 

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja, tel 5568 1641

Emmaste osavalla esindaja Pilvi Post

Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg

Kärdla osavalla vanem Triin Masing

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller

Politsei- ja piirivalveameti Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp

Päästeameti Lääne päästekeskuse Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht, liikluskorraldaja Marika Koppel

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Andres Välli

Vee-ettevõtja ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel

Riigisadamate esindaja, ASi Saarte Liinid esindaja Riho Sõrmus

 

Hiiumaa valla uudised, mis on seotud koroonakriisiga