Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Hiiumaa vallavolikogu algatas 15.09.2022 vastu võetud otsusega Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Hiiumaa vallavalitsus.  

Kaleste metsa kaitseala on kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, mis asub Hiiumaa vallas Kaleste külas.  

Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 19.09–19.10.2022 Hiiumaa vallavalitsuses Kärdlas Keskväljak 5a.

Ettepanekud ja vastuväited Kaleste metsa kaitseala moodustamise ja kaitseeeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Hiiumaa vallavalitsusele (Keskväljak 5a, Kärdla) või valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 19.10.2022. Avalik arutelu toimub 29. novembril 2022 kell 14 vallamajas Kärdlas. 

Lisainfo: Üllar Laid, 5887 7836, yllar.laid@hiiumaa.ee