Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
Keskkonnaminister kinnitas 1. märtsil määrusega nr 10 kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja, mis jõustus 20. märtsil 2023. aastal. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas.

Keskkonnaminister kinnitas kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaminister kinnitas 1. märtsil määrusega nr 10 kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja, mis jõustus 20. märtsil 2023. aastal. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas.

Hiiumaa vallavolikogu algatas 15.09.2022 vastu võetud otsusega Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Hiiumaa vallavalitsus.

Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Hiiumaa vallavolikogu algatas 15.09.2022 vastu võetud otsusega Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Hiiumaa vallavalitsus.

Hiiumaa vallavolikogu algatas 15.09.2022 vastu võetud otsusega Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Hiiumaa vallavalitsus.    Kaleste...

Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Hiiumaa vallavolikogu algatas 15.09.2022 vastu võetud otsusega Kaleste metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Hiiumaa vallavalitsus.    Kaleste...

Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/176 on algatatud Hiiu maakonna kaitsealuste parkide (Kärdla linnapark, Kärdla rannapark, Suuremõisa mõisa park, Vaemla mõisa park) ja...

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmine ning Kõrgessaare pargi kaitse alt välja arvamine" dokumentide avalikustamine

Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/176 on algatatud Hiiu maakonna kaitsealuste parkide (Kärdla linnapark, Kärdla rannapark, Suuremõisa mõisa park, Vaemla mõisa park) ja...

Keskkonnaministri 7. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/183 on algatatud Leluselja looduskaitseala moodustamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu,...

Lauluselja looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaministri 7. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/183 on algatatud Leluselja looduskaitseala moodustamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu,...

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Leluselja looduskaitseala moodustamine Hiiu maakonnas. Valminud on vastava määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus. Kavandatav kaitseala asub riigimaal...

Leluselja looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Leluselja looduskaitseala moodustamine Hiiu maakonnas. Valminud on vastava määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus. Kavandatav kaitseala asub riigimaal...

Keskkonnaministri 18. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/129 on algatatud Tilga maastikukaitseala ja Prassi hoiuala baasil Tilga looduskaitseala moodustamise menetlus, mida...

Tilga looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaministri 18. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/129 on algatatud Tilga maastikukaitseala ja Prassi hoiuala baasil Tilga looduskaitseala moodustamise menetlus, mida...

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmine ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamine. Valminud on vastava määruse...

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmine ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamine. Valminud on vastava määruse...

Keskkonnaministri 12. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/829 on algatatud Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. ...

Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 12. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/829 on algatatud Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. ...