Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Lauluselja looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaministri 7. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/183 on algatatud Leluselja looduskaitseala moodustamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 12.07–02.08.2021. a Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18) ning Hiiumaa vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla). Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata.

Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös kõigi huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Leluselja looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 02.08.2021. a.

Kui hiljemalt 02.08.2021. a ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2021. a sügisel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a kevadel.

Lisainfo: Andres Miller, 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee