Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Leluselja looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Leluselja looduskaitseala moodustamine Hiiu maakonnas. Valminud on vastava määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus. Kavandatav kaitseala asub riigimaal ja selle pindala on 5,4 ha.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda 7. septembrist kuni 5. oktoobrini 2020. a Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee. Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata.

Parandusettepanekud ja vastuväited Leluselja looduskaitseala moodustamise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 6. oktoobril 2020. a.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2021. aasta algul keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval teisel avalikustamise perioodil.

 

Lisainfo: andres.miller@keskkonnaamet.ee Andres Miller, 503 6455