Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 12. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/829 on algatatud Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 17.04–10.05.2019. a Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18) ning Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla). Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja teiste huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 13.05.2019. a.

Eelnõu avalik arutelu algab 28.05.2019. a kell 13 Kärdlas Leigri väljak 5.

Kui hiljemalt 13.05.2019. a ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt juulis 2019. a ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti novembris 2019. a.

Lisainfo: Andres Miller, 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee