Lumetõrje

Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad. 

 

Käina osavald

Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab Tõnu Koppel 462 2881.

Käina alevikus ja Käina lähiümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ, kontakt: Tõnis Teemets, 502 3108.

Kassaris ja Männamaal korraldab lumetõrjet Rovax Grupp OÜ, kontakt: Aivar Kääramees, 529 9414.

Käina osavalla lumetõrje piirkondade kaardid

 

Kärdla 

Kärdlas korraldab lumetõrjet Keskkonnateenused AS, kontakt Aivo Kriiska 503 4396.

 

Kõrgessaare osavald

Kanapeeksi, Kauste, Kidaste, Kodeste, Koidma, Lehtma, Malvaste, Mangu, Meelste, Mudaste, Ogandi, Risti, Sigala, Tahkuna, Heigi, Kurisu, Metsaküla, Otste, Pihla, Reigi, Rootsi küla piirkonnas korraldab lumetõrjet HK Kodeste OÜ, Karli Kattel 505 5708.

Kõrgessaare alevikus, Jõeranna, Heiste, Hüti, Isabella, Kiivera, Lauka, Leigri, Lilbi, Napi, Sülluste piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, Maanus Valk 5341 4170.

Heistesoo, Kiduspe, Kõpu, Laasi, Suureranna, Tiharu, Viita, Vilima, Ülendi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi, Hirmuste, Kalana, Kaleste, Mägipe, Ojaküla, Suurepsi küla piirkonnas korraldab lumetõrjet Maaranna OÜ, Enn Randma 502 7537.

Luidja, Palli, Paope, Poama külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Leesla OÜ, kontaktisik Valdis Laid 505 0953.

Jõesuu, Kopa, Mardihansu, Puski, Reigi-Nõmme, Tammistu, Viitasoo, Villamaa külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Metsamehe Talu OÜ, kontaktisik Tanel Aron 502 8560.

Kõrgessaare osavalla teede ja piirkondade tabel

 

Emmaste osavald

Emmaste vallas korraldab lumetõrjet EMKO, kontaktisik Joosep Niit 503 7656.

 

Pühalepa osavald

Taraste külas Loigu põik alates Loigu tänavast, Vesiroosi tänav, Nõmme küla Veevärgi tee, Veevärgi põik, Pilpaküla Kabeli tänav Kärdla piirini, Metsa Tänav Kärdla piirist Kabeli tänavani korraldab lumetõjet Märt Varblane, tel 505 1670.

Taraste, Prälamäe, Linnumäe, Hausma külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Ülo Sihver 505 1670.

Hiiessaare, Kukla, Lõbembe, Paluküla, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Palade, Kõlunõmme, Partsi, Tammela, Undma, Vilivalla, Nõmba külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Toomas Remmelkoor 5647 4163.

Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste, Hagaste külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Johannes Remmelkoor 5322 1463.

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilliste, Vahtrepa, Kerema, Pühalepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külade piirkonnas korraldab lumetõrjet Ülo Sihver 505 1670.

Pühalepa lumetõrje piirkondade kaardid

Pühalepa lumetõrje teede nimekiri