Meretuulepark

Hiiu vald ja tuuleenergia tootja Nelja Energia allkirjastasid 31. juulil 2017 koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi rajamiseks. Ettevõtte sõnul aitab tuulepark täita Euroopa liidu taastuvenergia eesmärke.

"Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse," teatas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus, kelle sõnul on tänane päev oluline verstapost Eesti esimese meretuulepargi saamisloos.

"Ühelt poolt valmistame projekti ette tehniliselt ja teisalt peame valitsuse abiga läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmesriikidega, kelle 2020. aasta taastuvenergia eesmärke see meretuulepark saaks aidata täita," lisas Kruus, kelle sõnul liigub arendus planeeritud ajakavas.

"On väga tänuväärne, et üks energiaettevõte näeb oma tavapärase äritegevuse juures ka vajadust ja võimalust kogukonda tagasi panustada. Pikalt kestnud läbirääkimised pole meie jaoks alati olnud kerged, kuid täna võin julgelt kinnitada, et oleme tegutsenud Hiiumaa heaks," teatas Hiiu valla vallanem Reili Rand.

Tuulepargivastaseid koondav Hiiu Tuul MTÜ on varem esitanud Hiiu vallavolikogule vaide vallavolikogu 8. juuni istungil vastu võetud otsusele kiita heaks koostööleping Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuulepargiga Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele. Hiiu Tuul oli seisukohal, et heaks kiidetud koostööleping ei ole õiguspärane ega otstarbekas.

Tuulepargi arendaja Nelja Energia soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada avamere tuulepargi võimsusega 700 kuni1100 megavatti ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute kaugus rannast on vähemalt 12 kilomeetrit ning omavaheline kaugus on umbes 1 kilomeeter. Tuulikute nimivõimsus on 4 kuni 7 megavatti, masti kõrgus 100-105 meetrit ja rootori diameeter 130-164 meetrit.

Hiiu valla elanikele luuakse lisaks võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid või võlakirju fikseeritud 15-protsendilise aastatulususega. Koostöölepingu kohaselt luuakse meretuulepargi hooldustööde keskus Hiiu valda, mis loob juurde ligikadu 30 otsest ja 20 kaudset töökohta, lisaks viiakse Hiiumaal läbi hooldustehnikute koolitamine.

Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltimaade suurim tuuleenergia tootja ja arendaja. Ettevõttel on kolmes Balti riigis tuuleparke koguvõimsusega 280 megavatti ning lisaks tuuleparkidele on ettevõttel Eestis ka kaks biogaasijaama. Nelja Energia bilansimaht on üle 400 miljoni euro.

Ettevõtte värskeimad projektid on Leedu Šilutė 60-megavatine tuulepark maksumusega rohkem kui 100 miljonit eurot, koostootmisjaam ja pelletitehas Lätis koguinvesteeringuga 30 miljonit eurot ning Tooma tuulepargi 7-megavatine laiendus Eestis, mille investeering on 11,5 miljonit eurot.

Koostööleping

Lisad