Vabaühenduste toetused

Hiiumaa vallavolikogu kehtestas 12. septembril 2019 täiendatud mittetulundusliku tegevuse toetamise alused.

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord reguleerib Hiiumaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

Toetused on jagatud:

1) tegevustoetus - sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks;
2) projektitoetus - valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks

Tegevustoetuseks on toetus kuni 1000 eurot ja taotluste esitamise tähtajaks 1. veebruar. Aruande tähtaeg 31. jaanuaril. 

Projektitaotluste tähtaeg on 1. märts ja 1. september. Aruande tähtaeg 30 päeva peale projektiperioodi lõppu. 

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord on leitav Riigiteatajas.

Taotlusvorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas (.odt)

Aruande vorm – mittetulunduslik tegevus Hiiumaa vallas (.odt)

Täidetud taotlus ja aruanne esitada tähtajaks Hiiumaa vallavalitsusele valitsus@hiiumaa.ee (projektitoetused) või osavallavalitsusele (tegevustoetused).