Päevakeskuseteenus

Päevakeskuseteenus on teenus, mille eesmärk on edendada ja säilitada sotsiaalsel sihtrühmal suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise, huvitegevuse, vabatahtliku töö, toimetuleku toetamise ja sotsiaalse aktiivsuse säilitamise.

Päevakeskusteenus puudega isikule hõlmab lisaks ringitöö integreerimist tegevus- ja loovteraapiavõtetega ning individuaaltööd vastavalt vajadusele.