Paluküla terviseradade arendamine

Hiiumaa vald esitas jaanuaris Kultuuriministeeriumi regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise meetmesse Paluküla kunstlume tootmise võimekuse projekti. Riik rahastab järgmise nelja aasta jooksul tervisespordiradade arendusi igas maakonnas 40 000 euroga tingimusel, et samas osas tuleb kaasrahastus.

Projekti peaeesmärk on tagada talvel suusatamise võimalused kõigis maakondades ehk kunstlume tootmise võimekus. Projekti lõppedes on Palukülas 1,2 km valgustatud suusarada, millel suusatamine on tagatud, kui miinuskraadid langevad alla viie ja saab hakata kunstlund tootma. Selle abil on võimalik märkimisväärselt pikendada suusatamise ja kelgutamise aega Hiiumaal. Projekti abil soetatakse kaks lumekahurit, kõrgsurve konteinerpumpla, ATV ja rajatraktor koos freesiga.

Pärast rahastusotsust alustatakse 100 meetri sügavuse kaevu puurimisega, et rajada lumetoomiseks vajalikku veereservuaari. Samuti saab seda kasutada tuletõrje veevõtukohana. Tööde käigus paigaldatakse raja alla veetorustik ja elektrivarustus, millel on u 150 tagant lumekahuri toiteks vajaminevad liitekohad.

Projektitaotluse esialgne kogumaksumus oli 331 384 eurot, mis täpsustub läbiviivate hangete tulemusel. Projekti tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Paluküla terviseradade arendust hakkab osavalla poolt vedama haldusjuht Argo Valgma.

Kultuuriministeeriumi logo