Parvlaevaliiklus

29.07.2020

Planeeri võimalusel mandrile või Hiiumaale sõit aegsasti

Rohked kultuurisündmused ja ilusad ilmad on pannud liikuma tavapärasest rohkem nii hiidlasi kui ka meie külalisi. Seetõttu on enam liiklejaid ka Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil.

Palume reisijail võimalusel sõite planeerida ning soetada juba varakult e-pilet. Sõltuvalt sadama ooteala suurusest müüakse Heltermaal e-pileteid 60 protsenti laeva mahutavusest ja Rohukülas vastavalt 75 protsenti, mis tähendab, et igale reisile on sõidukitele kohti ka elavas järjekorras.  

Ülesõit Rohuküla-Heltermaa liinil kestab 1 tund ja 15 minutit. Suvise tippaja sõiduplaani kohaselt on kogu päeva ulatuses mõlemas suunas väljumiste intervall 1 tund ja 30 minutit.  

Sõiduplaanid on valminud tellija ja operaatorfirma koostöös Hiiumaa vallavalitsusega, võttes aluseks nii Hiiumaa ürituste kalendrit kui ka eelmiste aastate sama aja kogemust. Graafiku on kooskõlastanud ka Hiiumaa Ettevõtjate Liit. 2020. aasta veomaht on sarnane 2019. aastale. Kuna sel aastal on reisijaid rohkem kui varasematel, oleme ühiselt üle vaatamas graafiku tihendamise vajadust. 

Parvlaevaliini teenindab TS Laevad OÜ 2016. aastal valminud alustega Tiiu ja Leiger. Leping kestab 2026. aastani, riigi kui tellija esindajaks on Maanteeamet. 

Pileteid saab osta ja laevareisiks asjalike näpunäiteid leiab veebilehelt www.praamid.ee. Infot jagab ka iga päev kella 8-20 töötav infoliin, tel 618 1310. 

Augusti algusest alustatakse Veeteede Ameti poolt tellitud Rukki kanali hooldussüvendustöödega. Rohuküla-Heltermaa laevaliiklust nimetatud tööd ei sega.  

 

TAUSTAINFO

Hiiumaa ja mandri vahel: Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliin

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru–Triigi liin

1. oktoobrist 2016 teenindab Sõru–Triigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Praegu kehtiva AS-ga Kihnu Veeteed sõlmitud lepingu alusel toimuvad Sõru-Triigi liini reisid 01.05.2017 kuni 01.02.2021.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenindamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com

Klienditeenindus E–R 9–17 telefonil 443 1069

PILETIHINNAD

1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel".

Määruse leiate siit:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002