Parvlaevaliiklus

Head reisijad! Enne, kui hakkate sadamasse sõitma või piletit ostma, palun kontrollige, kas Teil on vastavalt eriolukorrale luba parvlaevale pääseda. 

Hiiumaale sisse ja välja liikumiseks on kehtestatud liikumisvabaduse piirang. Sadamates kontrollivad korralduse täitmist Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Liikumispiirangust loe täpsemalt: Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta:   https://www.riigiteataja.ee/akt/316032020004

Saartele kehtestatud liikumispiirangute infotelefon 463 6099 on avatud  laupäeval ja pühapäeval kell 12–17, tööpäeviti kell 9-17.

Soovitame tungivalt jääda autodesse ülesõidu ajaks sõidukitesse. Laeval asuv kauplus ja söögikoht on suletud. Laevadele on kätepuhastamiseks lisatud dosaatorid desinfitseerimisvahendiga ja ekraanidel teavitus nakkuse ennetamiseks. 

Olge terved ja hoidke end!

ROHUKÜLA-HELTERMAA PARVLAEVALIIN

Alates 23. märtsist lõpeb Rohuküla-Heltermaa liinil talvine graafik ning sõidugraafikus muutuvad mõned väljumisajad: Rohukülast kell 13.30 väljumine toimub kell 13.00 ning 15.30 väljumine toimub 16.00, Heltermaalt 15.15 väljumine toimub 14.30 ning 17.15 väljumine toimub kell 17.30.

Palume vaadata parvlaevade väljumisaegu https://www.praamid.ee/wp/hiiumaa-liini-graafik/

Info ja piletid: www.praamid.ee

Iga päev kell 8-20 infotelefon 1310 (0,22€/min) või 618 1310.   

SÕRU-TRIIGI PARVLAEVALIINIL on samuti eriolukorra ajaks graafik muudetud: reisid toimuvad paariskuupäevadel. Vt sõiduplaani: https://veeteed.com/#/et/content/schedules/SOR-TRI

ÜLDINE INFO

Hiiumaa ja mandri vahel: Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliin

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

2019. aastaks tellitud reiside maht on sama, mis 2018 oli 5360 reisi.

 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru–Triigi liin

 

1. oktoobrist 2016 teenindab SõruTriigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Praegu kehtiva AS-ga Kihnu Veeteed sõlmitud lepingu alusel toimuvad Sõru-Triigi liini reisid 01.05.2017 kuni 01.02.2021.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenindamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com

Klienditeenindus ER 917 telefonil 443 1069

PILETIHINNAD

1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel".

Määruse leiate siit:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002