Parvlaevaliiklus

Mandri ja Hiiumaa vahel: Heltermaa-Rohuküla liin

Info ja piletid: www.praamid.ee
Iga päev kell 8-20 infotelefon 1310 (0,22€/min) või 618 1310.   

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

2019. aastaks tellitud reiside maht on sama, mis 2018 - 5360 reisi.

NB! Alates 1. aprillist 2019 muutusid parvlaevade väljumiste ajad - taas on ühest suunast vähemalt 6 reisi päevas. Täpsem info www. praamid.ee või ülalnimetatud infotelefonilt.

 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru-Triigi liin

1. oktoobrist 2016 teenindab Sõru-Triigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenidamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com
Klienditeenindus E-R 9.00-17.00 telefonil 443 1069

NB! 1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel".

Hetkel kehtiv määrus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002