Parvlaevaliiklus

Mandri ja Hiiumaa vahel: Heltermaa-Rohuküla liin

Info ja piletid: www.praamid.ee
Iga päev kell 8-20 infotelefon 1310 (0,22€/min) või 618 1310.   

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

2019. aastaks tellitud reiside maht on sama, mis 2018 - 5360 reisi.

NB! Alates 1. aprillist 2019 muutusid parvlaevade väljumiste ajad - taas on ühest suunast vähemalt 6 reisi päevas. Täpsem info www. praamid.ee või ülalnimetatud infotelefonilt.

 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru-Triigi liin

1. oktoobrist 2016 teenindab Sõru-Triigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com
Klienditeenindus E-R 9.00-17.00 telefonil 443 1069

NB! 1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel".

Hetkel kehtiv määrus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002