Parvlaevaliiklus

20.04.2022

HIIUMAA JA MANDRI VAHELINE ÜHENDUS: Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliin

Teekond mandrilt meritsi Hiiumaale jõudmiseks algab Rohuküla sadamast. Sealt välljuv parvlaev jõuab pärast ligi 27 kilomeetrist teekonda 1 tunni ja 15 minuti pärast Heltermaa sadamasse.

Aastal 2022 on Hiiumaa ja mandri vahet kavandatud 5888 reisi, mis on üle 200 rohkem kui möödunud aastal. Suurem reiside arv annab võimaluse hooaja pikenduseks nii kevade kui ka sügise hakul, samuti lisaväljumisteks seoses rahva seas populaarsete sündmustega, nt kohvikutepäevad jne.

Nii meie liini, Heltermaa-Rohuküla, kui ka saarlaste Virstu-Kuivastu parvlaevaliini teenindab TS Laevad OÜ 2016. aastal valminud alustega Tiiu ja Leiger. Leping kestab 2026. aastani, riigi kui tellija esindajaks on Transpordiamet. 

Pileteid saab osta ja laevareisiks asjalike näpunäiteid leiab veebilehelt www.praamid.ee. Infot jagab ka iga päev kella 8-20 töötav infoliin, tel 618 1310. 

Laevade liikumist näeb on-lines, sisestades laeva nimetuse. 

Piletit ostes on laeva nimetus näha väljumise kellaaja juures laeva pildil klikates. 

Avaliku liini teenindamise leping

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping. Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Parvlaevade üleveohinnad on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrusega nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

Laevaliikluse statistika: https://www.mnt.ee/et/uhistransport/uhistranspordi-korraldus/laev

 

HIIUMAA JA SAAREMAA VAHELINE ÜHENDUS: Sõru-Triigi parvlaevaliin

Täpsem info ja piletid: www.veeteed.com 

Klienditeenindus E–R 9–17 telefonil 443 1069

1. veebruarist 2021 kehtiva lepingu alusel teenindab Sõru–Triigi laevaliini AS Kihnu Veeteed.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/105022021001

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus on igapäevane, veomaht ja graafikud samad, mis eelmisel aastal.

Liini teenindamise lepingu, mis on sõlmitud Eesti riigi ja vedaja vahel, leiate lehe allosast.

PILETIHINNAD

1. maist 2019 muudeti majandus- ja taristuministri määrust: "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel".

Määruse leiate siit:  https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019002