Perekonnaseisutõendite ja registriväljavõtete väljastamine

Perekonnasündmuse registreerimisel saab esmase tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maakonna kohalikult omavalitsuselt.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist www.ra.ee/vau.

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

•    rahvusarhiivi kodulehekülg: www.ra.ee 
•    Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg: www.genealoogia.ee 
•    Onomastika NET: http://www.ra.ee/apps/onomastika/ 
•    Eestikeelne perekonnaajaloo foorum: 
www.isik.ee/foorum 
•    Millest alustada suguvõsa uurimist: www.isik.ee/algus.html 

Kestvus   

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kuu jooksul avalduse saabumisest.
Perekonnasündmuse tõendi väljaandmise avalduse blankett (PDF formaadis)

Hind 

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse, nime- või soomuutmise paberil tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu 10 eurot
Digitaalselt allkirjastatud elektroonilise tõendi eest 5 eurot 

Rahvastikuregistri väljavõtte (õigustatud huvi korral teise isiku kohta), perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 5 eurot

Rahvastikuregistri väljavõte, mis on koostatud taotleja enda või tema alaealise lapse kohta, on ilma riigilõivuta. 

Maksmine 

Saaja:                Rahandusminsiteerium

Pangakonto:   SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X
                           Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
                           Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
                           Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000040
Selgitus:          Korduva tõendi väljastamine

Õigusaktid

•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus                      
•    Riigilõivuseadus         

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Vastutajad:   Riina Lilleõis  perekonnasesiutoimingute- ja personalispetsialist, tel 463 6084
                         Helika Villmäe vallasekretäri abi, tel 463 6084

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa
 

Vajalikud dokumendid

Avaldaja isikut tõendav dokument

Tulemus

Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nime- voi soomuutmise tõend. Rahvastikuregistri väljavõte, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa, prantsuse keeles või rahvusvahelisel CIEC vormil.  Väljavõte kajastab isiku perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.Vajaduse korral on võimalik lisada suhete ja elukoha andme.  Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Vaata kodanikuportaal www.eesti.ee:

Vali: E-teenused -> Kodanikule -> Perekond -> Kõik teenused -> Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine

või Perekonnasündmuse tõendi väljastamine

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse