Perekonnaseisutõendite ja registriväljavõtete väljastamine

 

Rahvastikuregistri andmete põhjal väljastatakse järgmisi dokumente:

 • sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend, soo muutmise tõend (väljastavad maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused ja välisesindused);
 • perekonnaseisuakti, perekonnakirja ärakiri (ei väljasta välisesindus);
 • rahvastikuregistri väljavõte (väljastavad maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused, notarid ja välisesindused);
 • elukoha andmete väljavõte (väljastavad elukohajärgsed kohalikud omavalitsused, maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused, notarid ja välisesindused).

Eesti perekonnasündmuse tõend

Kui teie perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendeid väljastatakse sünni ja surma registreerimisel ning abielu sõlmimisel ja lahutamisel. Nimetatud tõendeid väljastatakse vajadusel eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Kui dokumenti sündmuse toimumise kohta on vaja hiljem, pärast sündmuse registreerimist (sündmus peab olema toimunud pärast 1.07.1926), saab selle tellida e-rahvastikuregistri e-teenuses või esitades avalduse sobivale maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele, Tallinnas perekonnaseisuametile või Eesti välisesindusele asukohariigis.

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi paberkandjal väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot. Notar väljastab rahvastikuregistri väljavõtteid, vaimulik korduvaid tõendeid ei väljasta.

Riigilõivu saab tasuda internetipangas, Hiiumaa vallavalitsuses makseterminal puudub.

Saaja: Rahandusministeerium
Pangakonto: 
 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)    
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: DEAEE2X)
Viitenumber: 10294002000040
Selgitus: korduva tõendi väljastamine 
 
 

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed).

Enne tõendi või rahvastikuregistri väljavõtte taotlemist peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või andmete tõendamiseks te dokumenti soovite. Kui vajadus on see dokument esitada välisriiki, soovitame sellest riigist küsida, millised on nende nõuded dokumendile ja selle sisule.

Eesti on sõlminud mitmed välislepingud, mille alusel väljastatakse tõendid ja rahvastikuregistri väljavõtteid lihtsustatud korras – need ei nõua täiendavat tõestus apostillimise, legaliseerimise või tõlkimise näol.

 

 

Perekonnasündmuse tõendi väljaandmise avalduse blankett (PDF formaadis)

 

Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

Väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest väljastavad maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused, notarid ning Eesti välisesindused. Praeguse elukoha andmete väljavõtteid väljastavad lisaks ka elukohajärgsed kohalikud omavalitsused.

Rahvastikuregistri väljavõtte eest tuleb alates tasuda riigilõiv maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses 10 eurot, notari juures 5 eurot (lisandub notari tasu) ning Eesti välisesinduses 20 eurot. Praeguse elukoha andmeid väljastab elukohajärgne kohalik omavalitsus tasuta.

Riigilõivu saab tasuda internetipangas, Hiiumaa vallavalitsuses puudub makseterminal.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakonto: 
 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)    
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: DEAEE2X)
Viitenumber: 10294002000040
Selgitus: rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine
 

Enda, oma alaealiste laste ja eeskostetavate andmetega on võimalik tutvuda ja tellida rahvastikuregistri väljavõtteid ka rahvastikuregistri teenuseid koondavas iseteenindusportaalis e-rahvastikuregister.

Rohkem informatsiooni rahvastikuregistri andmete ja nendele juurdepääsude kohta leiab alamlehelt "Rahvastikuregister".