Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Tiigi 32 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Tiigi tn 32 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Tiigi 32 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Tubala külas Kasesalu maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ja 6 alusel võib kohalik omavalitsus lubada...

Kasesalu projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Tubala külas Kasesalu maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ja 6 alusel võib kohalik omavalitsus lubada...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kerema külas Aardemaa maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku §...

Aardemaa projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kerema külas Aardemaa maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku §...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Koidutähe projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Hiiu tn 1a (katastritunnus 37101:006:0035) maaüksuse osas Hiiumaa Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 444 antud projekteerimistingimuste...

Kärdla linnas Hiiu tn 1a maaüksuse projekteerimistingimuste muutmise avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Hiiu tn 1a (katastritunnus 37101:006:0035) maaüksuse osas Hiiumaa Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 444 antud projekteerimistingimuste...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik...

Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas  Kiduspe külas Metsavilla maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse...

Metsavilla projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas  Kiduspe külas Metsavilla maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Kalana külas Putkaste metskond 48 (katastritunnusega 39201:001:0116) ja Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuste...

Ristna tee projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Kalana külas Putkaste metskond 48 (katastritunnusega 39201:001:0116) ja Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuste...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme (katastritunnusega 39201:001:0288) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Kiduspe külas Nurme maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme (katastritunnusega 39201:001:0288) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Elli (katastritunnusega 39201:004:0861) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Tahkuna külas Elli maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Elli (katastritunnusega 39201:004:0861) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Eesti Sinitaristu OÜ poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Eesti Sinitaristu OÜ Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV1 ja PV2 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Eesti Sinitaristu OÜ poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Saaremere Kala AS Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV4 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 27 (katastritunnus 37101:003:0200) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Kärdla linnas Sadama tn 27 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 27 (katastritunnus 37101:003:0200) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Vabaduse tn 65 (katastritunnus 20401:001:0169) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Kärdla linnas Vabaduse tn 65 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Vabaduse tn 65 (katastritunnus 20401:001:0169) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avalik menetlus.

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönaugu (katastritunnus 20501:001:1435) kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiumaa...

Kitsa küla Kröönaugu kinnistu projekteerimistingimuste andmise avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönaugu (katastritunnus 20501:001:1435) kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kaleste küla Mihklimetsa (katastritunnusega 39201:001:0497) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Kaleste külas Mihklimetsa maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kaleste küla Mihklimetsa (katastritunnusega 39201:001:0497) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tubala külas Villem Kastani kinnistu (katastritunnus 63901:001:2690, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) osas projekteerimistingimuste avatud...

Tubala külas Villem Kastani kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tubala külas Villem Kastani kinnistu (katastritunnus 63901:001:2690, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) osas projekteerimistingimuste avatud...