Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kalana küla Korbi, Hauka ja Kulli maaüksuste projekteerimistingimused arvamuse aval-damiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kalana külas Korbi (katastritunnus 39201:001:0556), Hauka (katastritunnus 39201:001:0557) ja Kulli (katastritunnus 39201:001:0559) maaüksuste maa-alal projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 26.03.2009 korraldusega nr 85 kehtestatud Sookopli kinnistu detailplaneeringu (Matto Maakorralduse ja kinnisvarabüroo OÜ töö MB08_DP25). Projekteerimistingimused väljastatakse Ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktide 7 ja 8 aluselt detailplaneeringus määratud krundijaotuse ning liikluskorralduse täpsustamiseks.

Avalik väljapanek kestab kuni 13.11.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee