Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Ristna tee projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Kalana külas Putkaste metskond 48 (katastritunnusega 39201:001:0116) ja Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuste maa-alal projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse Ehitusseadustiku § 27 lg 4 aluselt maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukoha täpsustamiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 05.12.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee