Riigikogu valimised - 3. märts 2019

 

Riigikogu valimisi Hiiumaa vallas korraldab:

vallasekretär Helen Härmson

e-post: helen.harmson@hiiumaa.ee

tel: 463 6083

Hiiumaa vald asub valimisringkonnas nr 5. 

Hääletamine Hiiumaal

Elektrooniliselt on võimalik hääletada 21. veebruaril kell 9 kuni 27. veebruaril kell 18 veebilehel www.valimised.ee. Juhised valijarakenduse kasutamiseks leiab samalt veebilehelt. E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse paberhääl.

Eelhääletamine toimub

21. – 24. veebruaril kell 12 - 20 vaid maakonnakonnakeskuses, Kärdla valimisjaoskonnas asukohaga Kärdla Kultuurikeskus, Rookopli 18. Hääletada saavad kõik valijad.

25. – 27. veebruaril kell 12 - 20 kõikides valimisjaoskondades ja asukohas (nt hooldekodu, haigla). Kärdla ja Käina jaoskonnas saavad hääletada kõik valijad. Emmaste, Pühalepa ja Kõrgessaare jaoskonnas saavad hääletada ainult vastava osavalla valijad. Pühalepa osavalla valijad saavad hääletada 25. – 26. veebruaril Suuremõisas ning 27. veebruaril Paladel.

Valimispäeval 3. märtsil toimub hääletamine kell 9 – 20 ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus. NB Pühalepa osavalla valijad saavad valimispäeval hääletada ainult Paladel.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis. Selleks tuleb esitada oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeval (3. märtsil) kella 14-ks kirjalik taotlus. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9st kuni kella 14ni.

Hiiumaa jaoskonnakomisjonide kontaktandmed:

1) jaoskond nr 1 - Rookopli tn 18, Kärdla, esimees Karin Kokla, 54110059

2) jaoskond nr 2 - Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik, esimees Leelo Sarapuu, 5411 0060;
3) jaoskond nr 3 - Hiiu mnt 28, Käina alevik, esimees Maili Uibo, 54110061;
4) jaoskond nr 4 - Palade kool, Palade küla; Lossi tee 1, Suuremõisa küla, esimees Katrin Paat, 54110062;
5) jaoskond nr 5 – Vallamaja, Emmaste küla, esimees Aimi Pruul, 54110063.

Hääletamissedeli saamiseks on valijal vaja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele isikut tõendav dokument. Isikut tõendav dokument  on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Selleks sobivad ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus, elamisloakaart. Isikut tõendava dokumendina ei saa valimistel kasutada nt ISIC pangakaarti vmt dokumente. Valijakaart on informatiivne ja seda hääletama minnes kaasa võtma ei pea.

Valimiste infot saab lisaks veebilehelt www.valimised.ee. Valimiste infotelefon on 631 6633.

Oma elukohaga seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist portaali eesti.ee kaudu ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logides. 

Valimistulemuste kindlakstegemine

Vastavalt Riigikogu valimise seaduse §-le 60 teeb Riigikogu valimistulemused Hiiumaa vallas kindlaks Hiiumaa valla valimiskomisjon.

Hiiumaa valla valimiskomisjon loeb hääletamissedelid üle esmaspäeval 4. märtsil 2019 Hiiumaa Vallavalitsuses (aadressil Keskväljak 5a, Kärdla).

Jaoskonnakomisjonide protokollide kontrollimist ja hääletussedelite üle lugemist alustab komisjon kell 10.

Valimistel on igal häälel jõud

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla raamatukogus.                            

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö" märksõna, millega annab palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Priit Vinkel

riigi valimisteenistuse juht