Saunateenus

Saunateenusele on õigus:

  • eakal;
  • puudega isikul;
  • töötul;
  • paljulapselisel perel.

Teenust osutatakse isiku suulise pöördumise alusel.

Saunateenuse osutamise aeg ja koht avaldatakse Hiiumaa Teatajas ja valla kodulehel.

Saunapileti hind on 2.30 eurot.