29.08.23
Hiiumaa valla sotsiaalvaldkonna spetsialistide kontaktid

Teenistuskoht

Nimi

Telefon    

 E-post

Lisainfo

Laste heaolu spetsialist
111111111111111111111111

Mari-Liis Leivalt 

5308 1343

mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

Laste heaolu spetsialist

Anni Üksik

5395 9537

anni.uksik@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

Sotsiaaltööspetsialist
 

Kairi Priit

463 6095
5886 6308

kairi.priit@tiksimhiiumaa.ee

Sotsiaaltöö korraldamine Hiiumaa vallas, eestkostega seotud ülesanded ja toimingud.

Sotsiaaltööspetsialist
 
ametikoht täitmata 11111111111    
         

Sotsiaaltööspetsialist
Emmaste osavald

Liia Rull 462 2441
5300 0835

liia.rull@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine.

Sotsiaaltööspetsialist
Käina osavald

Heli Tuisk 462 2883
5349 0389
heli.tuisk@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine. Noore pere korterite välja andmise korraldamine.

Sotsiaaltööspetsialist
Kõrgessaare osavald

Pille Näksi
111111111111111111
5855 3736 pille.naksi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine. Pilootprojekti koordinaator "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024"

Sotsiaaltööspetsialist
Kärdla osavald

Pille Alevi 505 5746 pille.alevi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine mandrile sõitudeks.

Sotsiaaltööspetsialist
Pühalepa osavald

Urme Soonvald 463 6844
521 0997
urme.soonvald@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine.