Hiiumaa sotsiaalkeskuse erihooldekodu Pargi 3

Kärdlasse Pargi  3 ehitatakse Hiiumaa sotsiaalkeskusele I etapina erihooldekodu 20-le kliendile. Hoone on ette nähtud 10-le erihoolduse ööpäevaringse teenuse kliendile ja 10-le kogukonnas elamise teenuse kliendile (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused).

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse erihooldekodu projektitaotlus oli 938 000 eurot, millest 638 000 eurot moodustab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine" toetus ja 300 000 Hiiumaa valla omaosalus.

Hanke  tulemusel kujunes tegelik ehitusmaksumus veidi suuremaks. Ehitus 1 038 216 eurot ja projekteerimine 83 640 eurot.

Ehitise projekteeris arhitektuuribüroo STUDIO PARALLEEL OÜ ja ehitama hakkab ESTON EHITUS OÜ. Ehitajaga allkirjastati leping 9. aprillil ja ehitustegevus algas 9.mai  2019, euroopa päeval. Hooldekodu peab olema valmis 1. septembriks 2020. aastal.

Vaata ka Hiiumaa valla uudiseid:

31. juuli 2019 Hiiumaa sotsiaalkeskuse erihooldekodu sai nurgakivi