Suuremõisa koelmualade taastamine

Pühalepa osavald esitas sel kevadel Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014–2020 (EMKF) "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise" meetme koelmualade taastamise toetussuunda taotluse Suuremõisa jõe koelmualade taastamiseks.  

Haugide koelmualade taastamist Suuremõisa jões ja tiikides toetatakse 71 205,42 euroga, millele lisandub valla omaosalus 4 221,58 eurot. Selle eest puhastatakse setetest ja roost Suuremõisa jõe suudmeala ning Suuremõisa kaks tiiki. Edasise kinnikasvamise vältimiseks istutatakse jõe suudmeala kallastele 690 üheaastast sanglepa seemiku. Setete eemaldamiseks kasutatakse amfiibalusel töötavat masinat. Kalade tiikidesse jõudmiseks rajatakse kaks kalapääsu, millest üks on 24- ja teine 54meetrine. 

Tänaseks on taotlus pälvinud hindajate ja otsustajate heakskiidu ning saanud PRIAst rahastusotsuse. 

Riigihanked tööde teostamiseks kuulutatakse välja lähiajal.

Kala-Leader logo

 

Suuremõisa koelmualade taastamine püsib ajakavas

Pühalepa osavald esitas 2019. aasta kevadel taotluse Euroopa merendus- ja kalandusfondi "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise" meetmesse ja sai toetust. 

Projektiga taastatakse haugide koelmualad – Suuremõisa jõe suudmeala ja kaks tiiki puhastatakse setetest ja roost. Eesmärgiks on valmistada ette tiike ja jõge ühendavad kraavid kalapääsude rajamiseks.  

Tööd on algasid aprilli alguses. Setete eemaldamiseks kasutati amfiibalusel töötavat masinat Truxor 4700, mis puhastas jõe suudmeosa kuni ühe kilomeetri ulatuses, tasastel nõlvadel niitis ka roo. Praeguseks on puhastatud ka Suuremõisa tiikide ja jõe vahelised kraavid, et saaks hakata rajama kalapääsusid.  

Alanud on kalade kudemis- ja lindude pesitsusaeg. Suuremõisa park on nii loodus- kui muinsuskaitse all ja et kahju ümbritsevale pinnasele oleks väiksem, jätkub töö suvel, kui jõe ümbrus on kuivem ja pinnas kõvem.  

Kõik tööd on kulgenud graafikujärgselt, lõpptähtajaks on 31. oktoober 2020. Projekti kogumaksumus on 75 430 eurot, millest valla omaosalus 4 220 eurot. 

Suuremõisa koelmu