Toetus juurdepääsuteede remonditöödeks

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 2024. aastal 15. aprillist kuni 15. maini. Toetuse suuruseks ühe juurdepääsutee kohta on 50% teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot kalendriaastas.

Juurdepääsuteede remonditööde taotluse blankett: 

  • Taotlus peab sisaldama kavandatavate tööde kirjeldust, tööde teostamise eelarvet ning ajakava. Kinnitust omaosaluse kandmise kohta ja juurdepääsutee remonti takistavate asjaolude puudumise kohta. 

  • Taotlusele tuleb lisada juurdepääsutee asukoha skeem ning hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt. 

  • Kui remonditav juurdepääsutee ei asu ainult taotlejale kuuluval kinnistul, on toetuse taotlejaks teine kinnistu omanik, kelle kinnistul remonditav osa juurdepääsuteest asub. Sellisel juhul tuleb esitada kas ühine taotlus toetuse saamiseks, teise kinnistuomaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks. 

Rohkem infot tingimuste ja taotluse kohta leiab Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 määruses nr 115 „Toetuse andmise kord Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks"

Toetuse saamiseks saada taotlus oma osavalla sekretärile:
kardla@hiiumaa.ee
korgessaare@hiiumaa.ee
pyhalepa@hiiumaa.ee
kaina@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

 

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 15. aprillist kuni 15. maini.

Algas juurdepääsuteede remonditööde taotlusvoor

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 15. aprillist kuni 15. maini.

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 12. aprillist kuni 16. maini. Toetuse suurus ühe juurdepääsutee kohta on kuni pool teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500...

Juurdepääsuteede remondiks saab esmaspäevast taotleda toetust

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 12. aprillist kuni 16. maini. Toetuse suurus ühe juurdepääsutee kohta on kuni pool teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500...

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 15. aprillist kuni 15. maini.

Juurdepääsuteede remondiks saab reedest taotleda toetust

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 15. aprillist kuni 15. maini.

Volikogu homsel istungil on teisel lugemisel Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise kord.

Volikogus arutamisel juurdepääsuteede remonditööde toetamise kord

Volikogu homsel istungil on teisel lugemisel Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise kord.