Vallavalitsuse koosseis ja kontaktid

 Siit lehelt leiad vallavalitsuse koosseisu ning vallavalitsuse ja osavallavalitsuste teenistujate kontaktid. Vaata ka:
Vallavolikogu liikmete kontaktid
Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste hallatavad asutused

Hiiumaa vallavalitsus
Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa
Üldkontakt: valitsus@hiiumaa.ee, tel 463 6082 ja 506 4565
Registrikood: 77000424
Tehingupartneri kood: 166101

Arveldusarved

Swedbank   EE692200221068460924
SEB              EE651010220267833220

Coop Pank  EE494204278618221106

Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive (ehitus- ja kasutusload, kirjalikud nõusolekud), muusikakooli-, ringide-, toitlustus-, lasteaiatasusid ning muid tasusid, märkides ära, mille eest tasutakse.

Arved (maksja Hiiumaa Vallavalitsus) saata XML-formaadis otse e-arveldaja, Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

 Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad koroonaviiruse leviku ajal oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega on palve vallakodanikele, kel vaja vallaga suhelda: palun võimalusel kirjutage või helistage spetsialistile, kellega soovite suhelda.

Vallavalitsuse liige

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Vallavanem

Hergo Tasuja

5568 1641

hergo.tasuja@hiiumaa.ee

Vastutusvaldkonnad: vallavalitsuse üldjuhtimine ja personaliküsimused, valla esindamine,
suhtlus riigiasutuste ja volikoguga, sise- ja väliskommunikatsioon, sisekontrolli korraldamine,
rahandus ja eelarve, turism ja turundus, ühistransport 

Abivallavanem 

Üllar Laid

5887 7836

yllar.laid@hiiumaa.ee

Sturuktuuriüksuse planeeringud-keskkond-taristu juht.
Vastutusvaldkonnad: taristud, planeerimine, elamumajandus, maakorraldus,
jäätmekorraldus, keskkond ja keskkonnahoid, taastuvenergia ja energiamajandus

Abivallavanem

Liisi Mäeumbaed

5749 5414 liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee
Struktuuriüksuse haridus-kultuur-sotsiaal juht.
Vastutusvaldkonnad: haridus ja huviharidus, sport, tervishoid,
kultuur ja vaba aeg, noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse

Rahandusosakonna juhataja

Heidi Siirus

5302 0261

heidi.siirus@hiiumaa.ee

Rahandusosakonna töö juhtimine ja korraldamine,
valla eelarve koostamise ja täitmisega seotud protsesside juhtimine.

Kõrgessaare osavalla vanem

Niels-Peter Rattiste

5884 4348

niels.rattiste@hiiumaa.ee

Kõrgessaare osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine.

Käina osavalla vanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Käina osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine.

Pühalepa osavalla vanem

Liili Eller

503 4688
463 6841

liili.eller@hiiumaa.ee

Pühalepa osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine.
Emmaste osavalla vanem Tiit Reha 5883 7709 tiit.reha@hiiumaa.ee Emmaste osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine.
Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa 5302 0835 liisa.randmaa@hiiumaa.ee Kärdla osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine.

 

Vallavanema otsealluvuses

Teenistuskoht            

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sisekontrolör

Inge Elissaar

463 6078

inge.elissaar@hiiumaa.ee

Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende teenistujate, hallatavate asutuste
ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll
ning nende nõustamine sisekontrolli teemadel.

Ühistranspordispetsialist Piret Sedrik 505 5593 piret.sedrik@hiiumaa.ee

Hiiumaa ühistranspordi korraldamine:
maakondlik bussiliiklus, laevaühendused ja lennuliin.
Graafikute koostamine, suhtlemine teenusepakkujate ja koostööpartneritega. 

Kriisikoordinaator Viktor Rõbtšenko 5647 4141 viktor.robtsenko@hiiumaa.ee Suhtluse koordineerimine ja tugi sõjapõgenikele Hiiumaal

 

Haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

 

Haridusspetsialist Ivi Remmelg 463 6070
524 3952
ivi.remmelg@hiiumaa.ee  
Kultuurispetsialist Eve Ellermäe 5884 0790 eve.ellermae@hiiumaa.ee  

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson 5860 0972 martina.martinson@hiiumaa.ee  

Noorsootöö spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 
Psühholoog Merrild Lebin 529 1719 merrild.lebin@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit 463 6095
5886 6308
kairi.priit@hiiumaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist ametikoht täitmata      
Lastekaitsespetsialist Anni Üksik 5395 9537 anni.uksik@hiiumaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt  5308 1343 mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee  

 

Planeeringud, keskkond, taristu

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arenguspetsialist-projektijuht

Lea Vaher Lundin

463 6090
5646 2929

lea.vaher-lundin@hiiumaa.ee

Valla arengukava täitmise jälgimise, muutmise ja avalikustamise korraldamine,
valdkondlike arengukavade koostamise toetamine.
Maakondlike arendustegevuste ja projektide eestvedamine,
sh kaasava eelarve ideevooru korraldamine.
Külade kontaktisik. Rahastusvõimaluste leidmine ja taotlemine. 

Arhitekt

Kaire Nõmm

509 7446

kaire.nomm@hiiumaa.ee

Ülesaarelise vaatega planeeringute koordineerimine, sh üldplaneering.
Avaliku ruumi ja avalike ehitiste kavandamise, ehitamise ja uuendamise korraldamine.
Osavaldade toetamine ja nõustamine planeerimise ja ehitamisega seotud küsimustes.  

Keskkonnaspetsialist

Karin Lindroos

463 6075
523 5887

karin.lindroos@hiiumaa.ee

Keskkonnaalaste tööde korraldamine ja arendamine Hiiumaal.
Keskkonnalubade menetlemine, järelevalve.
Lemmiklooma- ja kalmisturegistri pidamine. 

Keskkonnaspetsialist (teenistussuhe peatatud) Kadri Randmaa      

Jäätmespetsialist

Kadri Aljas

5340 6199

kadri.aljas@hiiumaa.ee

Jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine Hiiumaal.
Jäätmelubade menetlemine, järelevalve. 

 

Kantselei

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Vallasekretär

Annika Grauberg

463 6083

annika.grauberg@hiiumaa.ee

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.
Vallavalitsuse juriidiline teenindamine, õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine.
Vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine dokumendiregistris.
Hiiumaa valla esindamine kohtus.
Valimiste või rahvahääletuste korraldamine seadustes sätestatud korras. 

Vallasekretäri abi

Helika Villmäe

5886 3507

helika.villmae@hiiumaa.ee

Perekonnaseisualased toimingud ja elanike teenindamine
rahvastikuregistri küsimustes.
Vallavalitsuse istungite tehniline teenindamine ja õigusaktide vormistamine.

Perekonnaseisutoimingute
ja personalispetsialist

Riina Lilleõis

463 6084

riina.lilleois@hiiumaa.ee

Perekonnaseisualased toimingud
ning elanike teenindamine rahvastikuregistri küsimustes.
Vallavalitsuse personalitöö korraldamine. 

Jurist

Külli Vallimäe-Tuberg

462 2442

kulli.vallimae-tuberg@hiiumaa.ee

Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste teenistujate

ning hallatavate asutuste juriidiline teenindamine. 

Riigihangete spetsialist Kersti Simmer 520 0900 kersti.simmer@hiiumaa.ee Hiiumaa valla riigihangete haldamine riigihangete registris. 
Korrakaitseametnik ametikoht täitmata      
Volikogu sekretär Katrin Paat 5342 3573 katrin.paat@hiiumaa.ee

Hiiumaa vallavolikogu esimehe juhtimistegevuse toetamine
ja igapäevase asjaajamise korraldamine,
volikogu töö tehnilise teenindamise koordineerimine.
Infovahetuse tagamine vallavalitsuse ja volikogu
ning kogukonna- ja osavallakogude vahel. 

Sekretär

Merilin Must

463 6082
506 4565

merilin.must@hiiumaa.ee

Vallakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine. 

Kommunikatsiooniosakond

Teenistuskoht            

Nimi

Telefon

E-post

 

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Liina Siniveer

5386 7606

liina.siniveer@hiiumaa.ee

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.
Meediasuhtluse, sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine.
Valla kodulehe arendamine.

Avalike suhete spetsialist

Kärolyn Kivistik

5346 4683

karolyn.kivistik@hiiumaa.ee

Info avalikkusele edastamine: uudiste kirjutamine ja toimetamine
ning nende avaldamine valla kodulehel,
Facebooki lehel, Hiiumaa äpis ja Instagrami lehel.
Hiiumaa Teataja toimetamine. Fotode ja kujunduste tegemine. 
IT-spetsialist Kersti Simsalu 5304 2949 kersti.simsalu@hiiumaa.ee Võrguhaldus, süsteemide administratsioon, valla kodulehe haldus, kasutajatugi. 
IT-spetsialist Andres Toom 5306 3040 andres.toom@hiiumaa.ee

Kasutajatugi, dokumendihaldussüsteemi Amphora haldus,
valla kodulehe haldus, videote tegemine. 

 

Rahandusosakond

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Rahandusosakonna  juhataja

Heidi Siirus

463 6072
5302 0261

heidi.siirus@hiiumaa.ee

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine,
valla eelarve koostamise ja täitmisega seotud protsesside juhtimine.

Finantsist

Aiki Maivel

463 6072

aiki.maivel@hiiumaa.ee

Valla finantstegevuse ja -aruandluse korraldamine.
Eelarvestrateegia, eelarve projekti koostamine.
Eelarve täitmise kontroll, analüüs ja aruandlus.
Vallavalitsuse liikmete, teenistujate,
hallatavate asutuste juhtide ja volikogu liikmete nõustamine
finantsarvestuse küsimustes.
Käibedeklaratsioonide koostamine ja kontrollimine.

Pearaamatupidaja

Annika Sõlg

463 6086

annika.solg@hiiumaa.ee

Vallavalitsuse, osavallavalitsuste ja nende hallatavate asutuste
majandustehingute korrektse ja nõuetele vastava arvestuse tagamine.
Pangaülekannete sooritamine. Raamatupidamise aastaaruande koostamine. 

Raamatupidaja  

Velda Aunapuu

462 2884

velda.aunapuu@hiiumaa.ee

Varade arvestus, inventuuride läbiviimine.
Pühalepa, Käina ja Emmaste osavalla ja nende hallatavate asutuste
müügiarvete koostamine ja tasumiste kontrollimine.
Isikliku sõiduauto hüvitise arvestuse pidamine ja kajastamine.
Peab arvestust vallavalitsuse sularahakassa üle.

Raamatupidaja

Kulla Nabbi

463 6086

kulla.nabbi@tiksimhiiumaa.ee

Kärdla ja  Kõrgessaare osavalla ja nende hallatavate asutuste
ning vallavalitsuse müügiarvete koostamine,
tasumiste kontrollimine, majandus- ja lähetuskulu aruannete
kontrollimine ja kajastamine raamatupidamise tarkvaras.
Bill.me keskkonna administraator.

Raamatupidaja

Kai Vakker

463 6077

kai.vakker@tiksimhiiumaa.ee

Kärdla, Pühalepa ja  Kõrgessaare osavaldade
ja nende hallatavate asutuste ja vallavalitsuse ostuarvete kajastamine.

Raamatupidaja

Ly Klee

463 6077

ly.klee@tiksimhiiumaa.ee

Emmaste ja  Käina osavalla ja nende hallatavate asutuste
ostuarvete kajastamine.
Käina Spordikeskuse, Elamuskeskuse Tuuletorn ja Hiiumaa Spordi
müügiarvete koostamine ja tasumise kontrollimine.

Raamatupidaja

Heli Lige

463 6076

heli.lige@tiksimhiiumaa.ee

Emmaste, Pühalepa, Käina osavalla ja nende hallatavate asutuste
ning Hiiumaa Spordi ja Hiiumaa Spordikooli töötasude arvestamine,
majandus- ja lähetuskulu aruannete kontrollimine ja kajastamine
raamatupidamise tarkvaras.
Maksu- ja tolliametiga suhtlemine – TSD ja töötamise register.

Raamatupidaja Erika Oago 463 6076 erika.oago@hiiumaa.ee

Kärdla ja Kõrgessaare osavalla ja nende hallatavate asutuste
ning vallavalitsuse töötasude arvestamine.
Maksu- ja tolliametiga suhtlemine – TSD ja töötamise register.

Emmaste osavald

Emmaste vallamaja asub aadressil Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi      

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Tiit Reha

5883 7709

tiit.reha@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandustegevuse korraldamine, osavalla personaliküsimused.
Osavalla hallatavate asutuste tegevuse tagamine.
Osavalla eelarve koostamise ja täitmise korraldamine koostöös hallatavate asutustega.
Osavalla heakorra, haljastuse, jäätmemajanduse korraldamise tagamine.

Sekretär

Heli Üksik

462 2444

heli.uksik@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine, rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja õiendite väljastamine.
Osavalla dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine.

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste menetlemine,
maamaksu algandmete kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud.

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane nõustamine.
Projekteerimistingimuste koostamine.
Detailplaneeringute menetlemine.
Projektide eestvedamine. 

Sotsiaaltööspetsialist

Liia Rull 

462 2441
5300 0835

liia.rull@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste korraldamine.

 

Kõrgessaare osavald

Kõrgessaare vallamaja asub aadressil Kõpu tee 8, 92201 Kõrgessaare, Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–R kl 9–12.30.

Teenistuskoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Osavallavanem

Niels-Peter Rattiste

5884 4348

niels.rattiste@hiiumaa.ee

 

Sekretär

Triin Hanikat

463 6071

triin.hanikat@hiiumaa.ee

Vastuvõtt 9.00 - 12.30

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Ehitusspetsialist

Maiken Lukas

5191 7709

maiken.lukas@hiiumaa.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Näksi

5855 3736

pille.naksi@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Vello Kallas

5770 4613

vello.kallas@hiiumaa.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Heakorratöötaja

Toivo Jaanus

502 6190

 

 

 

Käina osavalla valitsus

Käina vallamaja asub aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, 92101 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon    

 E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

 

Sekretär

Anne Sarapuu

462 2888

anne.sarapuu@hiiumaa.ee

 

Maaspetsialist

Merilin Kaevandes

462 2882

merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

Heli Tuisk

462 2883
5349 0389

heli.tuisk@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Tõnu Koppel

462 2881

tonu.koppel@hiiumaa.ee

 

Heakorratöötaja-autojuht

Eri Erin

526 5640

 

 

 

Kärdla osavalla valitsus

Kärdla vallamaja asub aadressil Keskväljak 5a, 92413 Kärdla, Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Liisa Randmaa

5302 0835

liisa.randmaa@hiiumaa.ee

 

Sekretär

Merilin Must

463 6082
506 4565

merilin.must@hiiumaa.ee

 

Maaspetsialist

Kai Vahtra

463 6085

kai.vahtra@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Maria Reino

5428 0393

maria.reino@hiiumaa.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Alevi

505 5746

pille.alevi@hiiumaa.ee

 

Hooldustöötaja-autojuht

Enno Tuulik

5344 6611

 

 

Haldusjuht

Kristo Kuuse

5886 1126

kristo.kuuse@hiiumaa.ee

 

Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091
5340 6503

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

 

Heakorraspetsialist

Sergei Trotski

5757 0237

sergei.trotski@hiiumaa.ee

 

Heakorraspetsialist

Helmuth Türnpuu

5349 0926

 

 

 

Pühalepa osavald

Pühalepa vallamaja asub aadressil Vallamaja, Tempa küla, 92348 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon              

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Liili Eller

503 4688
463 6841

liili.eller@hiiumaa.ee

 

Sekretär

Katrin Paat

463 6840
5342 3573

katrin.paat@hiiumaa.ee

 

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845
504 2390

mai.julge@hiiumaa.ee

 

Ehitusspetsialist

Reet Nisumaa

463 6846

reet.nisumaa@hiiumaa.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

Urme Soonvald

463 6844
521 0997

urme.soonvald@hiiumaa.ee

 

Haldusjuht

Argo Valgma

5911 6641

argo.valgma@hiiumaa.ee

 

Heakorratöötaja

Kristjan Strutinski

5382 0805

kristjan.strutinski@hiiumaa.ee

 

Paluküla terviseraja haldusjuht

Aivo Pere

503 0037

aivo.pere@hiiumaa.ee