Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine:

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Esmase abina tuleb isikule vajadusel tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenuse osutamise maht ja kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

Turvakodu vajavale lapsele osutatakse teenust kuni lapsele turvalise elu ja kasvukeskkonna tagamiseni bioloogilises, eestkoste- või hooldusperekonnas või muus asendushoolduse vormis.

Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega.

Vajadusel osutatakse abivajajale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.