Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

23.10.23

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on mõeldud inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada. Inimene vajab kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenusest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.

Teenuse rahastamine

Juhul, kui inimene soovib üldhooldusteenuse hoolduskulude rahastamist ja/või inimesele ja lähedastele maksta jääva omaosaluse tasumise kohustuse vajaduspõhist ülevõtmist Hiiumaa valla poolt, tuleb tal pöörduda enne hooldekodusse teenusele minekut sotsiaaltöötaja poole ja esitada teenuse saamiseks taotlus.

Sotsiaaltöötaja teostab abivajaduse hindamise inimese viibimiskohas (nt kodus või vajadusel haiglas), abivajadusele lisaks selgitatakse välja abivajava inimese sotsiaalmaksuga maksutatava brutotulu/ sisstuleku (nt pension, töövõimetoetus, töötasu) ja abivajava inimese ülalpidamiskohustuslased.

Üldhooldusteenuse rahastuse saab inimene, kellel on abivajaduse hindamise käigus tuvastatud üldhooldusteenuse vajadus.

Hiiumaa vald tasub täisealise inimese, kelle elukoht on rahvastikuregistris Hiiumaa vald, üldhooldusteenuse eest igakuiselt teenustasust hoolduskulu kehtestatud piirmäära ulatuses ehk kuni 640 eurot.
 
Hoolekandeasutused Hiiumaa vallas
Asutus Telefon E-post Aadress
Tohvri hoolekodu 4695 429 info@tohvrihooldekodu.ee Tohvri, Hindu küla, 92012, Hiiumaa vald
Samaaria hoolekodu 463 6147 ylo@samaaria.ee Samaaria, Pütkaste küla 92134, Hiiumaa vald