Jäätmemajandusega seotud uudised

Hiiumaa vallavalitsus soovib välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal ja selleks on jäätmespetsialist teinud veebiküsitluse:

Räägi kaasa: jäätmete liigiti kogumise küsimustik

Hiiumaa vallavalitsus soovib välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal ja selleks on jäätmespetsialist teinud veebiküsitluse:

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud kauemaks kui 2021. aasta lõpuni.

Esita kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud kauemaks kui 2021. aasta lõpuni.

22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.

Hoov puhtaks, lase oma vana autoromu tasuta ära viia!

22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.

Maailma suurim üleilmne kodanikualgatus, Eestis algatatud maailmakoristuspäev, korraldab 6.-19. septembrini üle-eestilise elektroonika kogumise ringreisi, mille käigus soovitakse kokku koguda...

10. septembril saab Kärdlas ära anda elektroonikajäätmeid

Maailma suurim üleilmne kodanikualgatus, Eestis algatatud maailmakoristuspäev, korraldab 6.-19. septembrini üle-eestilise elektroonika kogumise ringreisi, mille käigus soovitakse kokku koguda...

Hiiumaal võetakse juba sel aastal kasutusele uued jäätmete liigiti kogumise märgistused.

Ühtne jäätmete liigiti kogumise märgistus levib üle Eesti

Hiiumaal võetakse juba sel aastal kasutusele uued jäätmete liigiti kogumise märgistused.

Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama.

Hiiumaa koolid said jäätmete sortimisjaamad

Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama.

AS Eesti Keskkonnateenused annab teada, et hõlbustamaks jäätmevedaja tööd, on jäätmevaldajal kohustus konteinerid tähistada.

Tähista oma jäätmekonteiner!

AS Eesti Keskkonnateenused annab teada, et hõlbustamaks jäätmevedaja tööd, on jäätmevaldajal kohustus konteinerid tähistada.

Hiiumaal puhkajatel on võimalik anda reisil tekkivaid olmejäätmeid ära eelmakstud prügikotiga.

Anna olmejäätmed ära eelmakstud kotiga!

Hiiumaal puhkajatel on võimalik anda reisil tekkivaid olmejäätmeid ära eelmakstud prügikotiga.

Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja järgi on biojäätmete liigiti kogumine kohustuslik juba praegu.

Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik!

Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja järgi on biojäätmete liigiti kogumine kohustuslik juba praegu.

Teisipäeva hommikul avanes Kärdlas Turu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning joogikartongile, oli...

Ära viska olmejäätmeid pakendikonteinerisse!

Teisipäeva hommikul avanes Kärdlas Turu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning joogikartongile, oli...

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Kompostiljoniga korraldas eile biojäätmete kompostimise veebikoolituse. Koolitus osutus väga menukaks, osales koguni 280 kompostimise huvilist.

Biojäätmete kompostimise veebikoolitusel 280 osalejat

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Kompostiljoniga korraldas eile biojäätmete kompostimise veebikoolituse. Koolitus osutus väga menukaks, osales koguni 280 kompostimise huvilist.

Hiiumaa ettevõtted ja eraisikud, kellel oma tegevuses jääb üle suuremas koguses pappkaste ja kartongpakendi jäätmeid, saavad need nüüd Hiiumaa jäätmejaamas tasuta üle anda.

Jäätmejaamas saab pappi tasuta ära anda

Hiiumaa ettevõtted ja eraisikud, kellel oma tegevuses jääb üle suuremas koguses pappkaste ja kartongpakendi jäätmeid, saavad need nüüd Hiiumaa jäätmejaamas tasuta üle anda.

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Kompostiljoniga kutsub kõiki huvilisi 26. mail kell 16 osalema biojäätmete kosmpostimise veebikoolitusel. Koolitus kestab 1,5 tundi.

Biojäätmete kompostimise veebikoolitus

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Kompostiljoniga kutsub kõiki huvilisi 26. mail kell 16 osalema biojäätmete kosmpostimise veebikoolitusel. Koolitus kestab 1,5 tundi.

Hiiumaal on loodud head võimalused jäätmete liigiti kogumiseks nii püsielanikele kui ka saare külastajale.

Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana!

Hiiumaal on loodud head võimalused jäätmete liigiti kogumiseks nii püsielanikele kui ka saare külastajale.

Kompostis toimub lagunemise protsess selles elavate mikroorganismide abil. Nende elutegevuse põhivajadusteks on vaja õhku, niiskust ja toitaineid.

Mida kompostimisel tähele panna?

Kompostis toimub lagunemise protsess selles elavate mikroorganismide abil. Nende elutegevuse põhivajadusteks on vaja õhku, niiskust ja toitaineid.

Viimasel ajal on palju kõneainet pakkunud pakendijäätmete pettuse teema. Kindlasti on see teema paljudes meis tekitanud mitmeid erinevaid küsimusi. Kas kogu see pettuse jutt vastabki tõele?

Palun, sorteerime jäätmeid!

Viimasel ajal on palju kõneainet pakkunud pakendijäätmete pettuse teema. Kindlasti on see teema paljudes meis tekitanud mitmeid erinevaid küsimusi. Kas kogu see pettuse jutt vastabki tõele?

Möödunud reedel, 26. veebruaril kohtus Hiiumaa vallavalitsus ASiga Eesti Keskkonnateenused.

Vallavalitsus kohtus Eesti Keskkonnateenustega

Möödunud reedel, 26. veebruaril kohtus Hiiumaa vallavalitsus ASiga Eesti Keskkonnateenused.

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas jaanuarikuu istungil valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.

Volikogu lisas valla struktuuri jäätmespetsialisti ja psühholoogi

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas jaanuarikuu istungil valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Anna oma asbestijäätmetest teada

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Vallavolikogu võttis detsembrikuu istungil vastu Hiiumaa valla jäätmekava aastateks 2021–2026. Selle eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete...

Jäätmekava seab fookusessse teadlikkuse kasvatamise

Vallavolikogu võttis detsembrikuu istungil vastu Hiiumaa valla jäätmekava aastateks 2021–2026. Selle eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete hulka...