« Tagasi

Valla arengukavasse saab esitada muudatusettepanekuid

Hiiumaa vallavalitsus ootab kõigilt hiljemalt 10. veebruariks Hiiumaa valla arengukava põhjendatud muudatusettepanekuid e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee   

Vallavalitsus vaatab arengudokumendi üle regulaarselt kord aastas ning muudatusi võivad teha kõik. Arengukava muutmine toimub vastavalt arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korrale, mida saad täpsemalt lugeda Riigi Teatajast  

Valla arengukava on dokument, milles esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused ning Hiiumaa maakondliku arengu strateegiline planeerimine. Hiiumaa valla arengukava leiad vald.hiiumaa.ee/arengukava