« Tagasi

Kohalikud teed 25. jaanuarist raskeveokitele suletud

Vallavalitsus sulgeb alates 25. jaanuarist kohalikud teed üle 3,5 tonni teljekoormusega liiklejatele suuremate kahjude vältimiseks.  

Liigsest pinnaveest tingitult nõrgeneb teede kandevõime ja see põhjustab kahju rasketehnika poolt. Vallavalitsus jälgib olukorda kohalikel teedel tähelepanelikult ning kui teede kandevõime on taastunud, tühistatakse osadel teedel ka massipiirangud.  

Erandkorras on vedu lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Hiiumaa Vallavalitsuse poolt välja antud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus pärast veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda. Loa saab taotleda kohalikust osavallast või e-posti teel valitsus@hiiumaa.ee.  

Piirangud ei laiene operatiivsõidukitele, tee hoolduse või remondiga seotud tehnikale, põllumajandustehnikale, poebussile, piimaautole ja jäätmeveofirmade prügiautole.