« Tagasi

Puuetega inimeste huvikaitse 2023 Hiiumaa toetusvoor

Hiiumaa vallavalitsus kuulutab välja toetusvooru "Puuetega inimeste huvikaitse 2023 Hiiumaal". 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus. 

Toetusvooru käigus jagatakse 17 000 eurot, mille eraldas Hiiumaa vallavalitsusele SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, eesmärgiga rahastada organisatsioone, kes oma tegevusega seisavad Hiiumaa puuetega inimeste õiguste eest või korraldavad sellesisulisi tegevusi. 

Taotluse eesmärk peab olema seotud puuetega inimeste ja nende lähedaste huvide kaitse ja esindatusega Hiiumaal. 

Toetatakse taotluseid, mis: 

  • edendavad kohalikke ja piirkondlikke algatusi puuetega inimeste huvide kaitsmisel; 

  • suurendavad puuetega inimeste huvide kaitse teemasse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd); 

  • aitavad kaasa puuetega inimeste huvide kaitsmisega tegelevate organisatsioonide võimekuse tõstmisele Hiiumaal; 

  • tõstavad kogukonna teadlikkust puuetega inimestest ja nende õigustest; 

  •  aitavad kaasa puuetega inimeste ja nende perede jõustamisele; 

  • aitavad kaasa puuetega inimeste kaasatuse ja kaasamise suurendamisele ühiskonnaellu sealhulgas otsustusprotsessidesse läbi ühistegevuste ja avalikkuse teavitamise. 

Toetuse piirsumma on 7000 eurot ja projekti omafinantseering peab olema vähemalt viis protsenti projekti kogumaksumusest. 

Toetusvooru abikõlbulik periood on 1. juulist 31. detsembrini 2023. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2023. Taotluse saab esitada aadressile valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal vallamajja või osavallamajja. 

Lisainfo ja kontakt: Kairi Priit, kairi.priit@hiiumaa.ee