Jäätmemajandusega seotud uudised

« Tagasi

Eelmakstud jäätmekottide müük jätkub ka sel suvel

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Müügile tulid eelmakstud 25-liitrised prügikotid. Käesoleval aastal tõuseb eelmakstud koti hind 30 sendi võrra. Uus hind 2 eurot hakkab kehtima alates 1. aprillist. Ostuhind sisaldab olmeprügi käitlemist. Vajadus sedalaadi lahenduse järele tekkis kuna suvel kasvab Hiiumaad külastavate inimeste arv hüppeliselt ja sellest tulenevalt ka tekkinud prügi kogus. 

25-liitrised prügikotte saab osta  COOP Hiiumaa poodidest, parvlaevade R-Kioskist  ja elamuskeskusest Tuuletorn. 

Kotte saab ära anda Hiiumaa videovalvega varustatud jäätmepunktides, kuhu on paigaldatud erimärgisega ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Punktide asukoht on ära märgitud kotil (Emmaste – Ollima; Käina – Mäe plats; Kõrgessaare – Tehase teel; Kärdla – Leigri väljak; Pühalepa – Suuremõisa Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas). 

Lisaks oranžidele kottidele saab jäätmepunktides ära anda pakendijäätmeid, vanapaberit ning kasutuskõlbmatut tekstiili.  

Eelmakstud kottide konteinerisse tohib panna ainult vastava kotiga jäätmeid. Eelmakstud koti kasutamine ei vabasta püsielanikke ega nn. suvehiidlasi korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest. Hiiumaal peavad olema kõik kinnistud, kus elatakse või mida kasutatakse, liidetud korraldatud jäätmeveoga! 

Korraldatud jäätmeveo raames on võimalik kokkuleppel jäätmevedajaga kasutada ettemakstud koti teenust, mis tuleb graafiku alusel üle anda jäätmevedajale. Seda eelkõige kinnistutel, kus on näiteks ligipääsuprobleemid. 

Hiiumaa Vallavalitsus pälvis projekti „Eelmakstud jäätmekott külastajale" elluviimise eest „Aasta keskkonnategu 2020" konkursi tunnustuse.