Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

 

Hiiumaa Vallavalitsus osaleb kohalike omavalitsuse koostöögruppide arenguprogrammis.

Programmi eesmärk:

·         noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni

·         noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

Programmi raames läbisid kõik koostöögrupi kuuluvad omavalitsused arenguprogrammi, mis aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

 

Programmi kestvus: november 2018 kuni mai 2021

 

Programmi maksumus: 24 000 eurot

 

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Hiiumaa koostöögrupp on välja töötanud ja arendamas järgmisi mudeleid:

1.      Noorteinfo veebileht ja äpp

      Veebileht: infohunt.ee

      App on saadaval App stores ja Play poes

Pakutavas mudelis ehk loodavas digilahenduses on kogu info koondatud piirkonna põhiselt ühisesse veebikeskkonda. Info on noortele lihtsasti kättesaadav ehk ühe kliki kaugusel ning aktraktiivne. Fookus on eelkõige sündmuste ja ürituste kuvamisel,  mis on vastavuses noorte vajaduste ja huvidega. Loodav veebikeskkond on rakendatav, kui info on pidevalt uuenev ehk igas piirkonnas koolitatakse välja noorsootöötaja, kes vastutab info sisestamise eest. Samuti on igas piirkonnas noorteportaali haldajad ehk noored, kes saavad vastava koolituse ning võimaluse teha huvipakkuvat tööd tuleviku ametis. Lisaks kodulehele, luuakse veebikeskkonna baasil ka noorte infoäpp ning chatbot. Mobiiltelefoni rakenduse ehk noorteinfo äppi eesmärk on noorteinfo noortele kiiremini ja lihtsamini kättesaadavamaks muuta ning vältida noorteinfo üleküllust. Seetõttu edastab äpp infot noorele lähtuvalt tema asukohast, vanusest ning märgitud huvidest ja eelistustest erinevates valdkondades (näiteks sport, kultuur, meelelahutus, muusika jne). Rakendus hõlmab ka gamification ja tunnustuse komponenti ehk rakenduses kajastuvatel üritustel osalemise eest saavad kasutajad tunnustusmärke, mille eest on võimalik saada auhindadeks erinevaid tegevusi erinevatelt koostööpartneritelt. Lisaks kuulub digilahenduse juurde chatbot, mis on üks oluline osa noorteinfo veebilahendusest ja infoäppist. Läbi chatboti saab noor suhelda noorsootöötajaga anonüümselt. Algselt suhtleb noorega robot, kuid teatud "red flag" sõnadega asendub robot noorte veebijuhendaja/psühholoogiga. Chatbot annab võimaluse noortele end avada ning saada vastused küsimustele, mida täiskasvanult otse küsida ei julge.

Valminud on mudelit tutvustav video.

2.      Sündmuste sari „Põgene VINGu käest!"

Meetod, mille abil kaasatakse noori ja genereeritakse ideid innovaatiliselt. Noorte ideed ja algatused sünnivad põgenemistoa formaadile ülesehitatud sündmusele. Vastavalt võtmepädevusele on kaasatud formaati ka sädeinimesed ehk valdkondlikud eksperdid. Põgenemistoast väljudes on noored saanud valmis baasidee, mis pärast mõningast täiendamist ning noorsootöötaja toel on võimalik esitada mõnda rahastusfondi.

Luuakse uus meetod noorte kaasamiseks ja nende ideede genereerimiseks innovaatilisel moel – põgenemistoa formaadis. Teadaolevalt on siiani pakutud põgenemistuba kui meelelahutuslikku tegevust, kuid nüüd muudetakse konseptsiooni niivõrd, et sellest on võimalik mitteformaalse õppimise teel arendada ideid.

Koostatakse juhendmaterjal.

Ettekanne 19.-20.02.20 Tartus toimunud noorsootöö korraldajate võrgustikuseminaril.

Kogemuslik juhend osalust toetavate põgenemistubade loomiseks

Programmi tulemus: rohkem Hiiumaa noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo:

Kristel Pisa

Kristel.pisa@hiiumaa.ee

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.