Vesiviljeluse analüüs

Käesoleva Lääne-Eesti rannikupiirkonna vesiviljelusuuringu eesmärk on võimaldada Lääne-Eesti
omavalitsustel, keskvalitsusasutustel ja ettevõtetel/investoritel saada neutraalne faktipõhine
ülevaade piirkondlikust vesiviljeluse ja ringmajanduse potentsiaalist.